Većina znanstvenika slaže se da „djeca koju su odgojila dva biološka roditelja u stabilnoj bračnoj zajednici pružaju bolje rezultate u brojnim aktivnostima za razliku od djece odgajane u drugim zajednicama“

Foto: Shutterstock.com, istraživanja

Foto: Shutterstock.com

Najnovija istraživanja na polju odgoja i obitelji pokazuju kako najbolju okolinu za djecu predstavljaju obitelji s vjenčanim roditeljima.

Tako istraživanje ‘Snažne obitelji, prosperitetna država: Utječu li zdrave obitelji na državno blagostanje‘ koje su proveli W. Bradford Wilcox i suradnici, pokazuje visoku korelaciju između većeg postotka obitelji s vjenčanim roditeljima i ekonomskim rastom i smanjenjem siromaštva djece.

Kako prenosi magazin Time, istraživanje pokazuje kako bi sadašnji američki BDP po stanovniku bio 4.2% veći da je razina obitelji s vjenčanim parovima ostala na onoj iz 1980., dok bi dječje siromaštvo bilo manje za 17%.

Navedeni rezultati djelomično se mogu objasniti činjenicom da „muškarci pružaju najviše kada su oženjeni i imaju djecu“, nego obratno. Dapače, iz istraživanja je vidljivo kako je razlika u zaposlenosti između prve skupine muškaraca i druge u koju spadaju samci bez djece čak 13% u korist oženjenih muškaraca s djecom.

Također djeca iz tih obitelji imaju veću šansu da će maturirati i diplomirati. Isto tako broj teških zločina manji je za 39% u američkim državama s najvećim postotkom vjenčanih roditelja u odnosu na države s najmanjim postotkom.

Wilcox je izjavio kako postoji sve jači konsenzus unutar znanstvene zajednice o važnosti obiteljske i bračne strukture.

„Neki koji odbacuju važnost obiteljske strukture traže načine kako negirati znanstvene dokaze da promjene vezane uz obitelj imaju velik utjecaj na naš društveni okoliš i osobito na naše dječake.“

Drugo istraživanje koje su proveli David Autor i suradnici s MIT-a pokazalo je kako dječaci odgajani u siromašnim domovima od strane samohrane majke, a koji su pohađali javne škole slabije kvalitete, češće pokazuju viši stupanj kognitivnih poremećaja i poremećaja u ponašanju nego njihove vršnjakinje, odgajane u istim uvjetima. Autori zaključuju kako obiteljska struktura, zajedno s rasom i klasom, igra važnu ulogu u ekonomskom boljitku djece i obitelji.

Također, Sara McLanahan, profesorica sa Sveučilišta Princeton i Isabel Sawhill, viša suradnica na Institutu Brookings, napisale su u uvodu jesenskog izdanja časopisa ‘Marriage and Child Wellbeing Revisited’ kako se većina znanstvenika slaže da „djeca koju su odgojila dva biološka roditelja u stabilnoj bračnoj zajednici pružaju bolje rezultate u brojnim aktivnostima za razliku od djece odgajane u drugim zajednicama“.

Iste znanstvenice s druge strane zaključuju kako se unatoč konsenzusu koji upućuje na važnost obitelji za djecu, manji broj znanstvenika se slaže oko pitanja zašto je to tako.

Tino Krvavica | Bitno.net