Bosco

Iz upravo objavljenog godišnjeg financijskoga izvješća vidljivo je kako su ukupni prihodi za Haiti nešto manji u odnosu na “iznimnu godinu” 2010. i pali su za devet posto, dok je količina općih donacija porasla za tri posto.

Oko 85 posto sredstava u prethodnoj godini potrošeno je na projekte pomoći diljem svijeta, prije svega u Indiji, Pakistanu i na Salomonskom otočju, “što je pet posto više u odnosu na 2010.”. U rad na projektima ukupno je utrošeno 4.210.224 eura (oko 400.000 eura manje nego u 2010.), na sredstva za te projekte potrošeno je 3.949.704 eura (oko 400.000 eura manje u odnosu na 2010.) i na vođenje projekata 260.520 eura (oko 30.000 više nego u 2010.).

Ukupni prihodi te humanitarne organizacije u 2011. godini iznose 5.634.818 eura (2010. g. 6.187.866). Podijeljeni su na donacije: 4.743.694 eura (2010. g. 4.105.216), na sredstva za javne potrebe: 702.509 eura (2010. g. 1.133.213), na izvanredne potrebe: 187.815 eura (2010. g. 943.617) i na redovite crkvene potrebe: 800 eura (2010. g. 5.820). Za oglašavanje i poticanje doniranja u 2011. godini potrošeno je 652.690 eura (2010. g. 766.488). (ika/bitno.net)