Indija

Učiniti da selektivni pobačaji djevojčica budu kažnjivi, prijedlog je koji, osim u Crkvi u Indiji, nailazi na sve veću potporu i među vlastima nekih indijskih država, u kojima dramatični porast broja ubojstava ženskih fetusa, kojemu je pridonio napredak tehnike prenatalnih pretraga, potpuno mijenja demografsku ravnotežu tih zemalja.

Kažnjavanje selektivnih pobačaja pridonijelo bi – kako je za agenciju Cns rekla sestra Helen Saldanha, tajnica Ureda za ženska pitanja Indijske biskupske konferencije – promjeni „ubilačkoga odnosa“ indijskoga društva prema ženskoj djeci. Indijsko je društvo, naime, kao i druga azijska društva, patrijarhalno te žene smatra gospodarskim teretom. (rv/bitno.net)

Foto: Shutterstock.com