Danas je, na kraju opće audijencije skupina umjetnika Ronny Roller Cirkusa, stare talijanske cirkuske obitelji, nastupila u Dvorani Pavla VI., pred papom Franjom, koji je njihov nastup pratio smiješeći se i plješćući. Zahvaljujući im kazao je da nas njihov nastup stavlja u dodir s ljepotom, a ljepota nas – kako je rekao – uvijek podiže, daje nam da idemo dalje. Ljepota je također put koji vodi do Gospodina. Hvala vam za tu predstavu – rekao im je Papa koji je i poslije, pozdravljajući hodočasnike, ponovno zahvalio tim umjetnicima za njihovu aktivnost. Zanimljivo je da, iza svega toga što su pokazali, iza te ljepote, stoje sati i sati vježbanja i rada, kako bi na kraju izveli takav nastup – rekao je papa Franjo.

Ronny Roller Cirkus – poznata obitelj na talijanskoj cirkuskoj sceni koja izvodi predstave još od ’30-ih godina prošloga stoljeća, pronoseći tu vrstu umjetnosti svijetom, sve do Sjedinjenih Američkih Država i Rusije – nije prvi cirkus koji je nastupio pred Papom u Dvorani Pavla Šestoga. To je već postala gotovo tradicija koja se ponavlja iz godine u godinu. Tako su prošle godine, 8. siječnja, pred papom Franjom nastupili članovi jednoga kubanskog cirkusa, a u prosincu 2010. godine, tadašnje je Papinsko vijeće za migrante i putujuće osobe njima posvetilo cijeli jedan međunarodni kongres o pastoralu cirkusa i zabavnih parkova. Svrha mu je bila upoznati lokalne Crkve s pastoralom za članove cirkusa i lunaparkova, kako bi se potakla veća pozornost u odnosu na suvremene probleme osoba koje se posvećuju putujućim predstavama.