Ansambl Kolbe predstavlja jedinstvenu pojavu u svijetu kazališne umjetnosti. Svojim zauzetim djelovanjem (od 2012. godine) u kreiranju kršćanskih mjuzikala i kontinuiranim radom prepoznatljivi su u svijetu umjetnosti kao oni koji kazalištu vraćaju kršćanske vrednote. Entuzijazam i velika ljubav su glavne odlike koje rese sve članove Ansambla Kolbe koji potpuno besplatno daruju svoje talente i vrijeme u kreiranju mjuzikala kršćanske tematike.

Pozivamo sve koji smatraju da mogu napisati dobar scenarij za mjuzikl da se jave imajući u vidu sljedeće:

  • Na natječaj se prijavljuje idejna razrada scenarija za mjuzikl na zadanu temu
  • Prijave trebaju sadržavati: sinopsis i životopis autora
  • Tema mjuzikla jest suvremena obitelj koja se suočava s izazovima današnjega vremena te ih rješava na kršćanski način
  • Odabir scenarija obavlja Povjerenstvo u dva kruga: u prvom krugu pregledavaju se poslani sinopsisi te se autori koji su prošli u drugi krug zovu na predstavljanje projekta uživo pred Povjerenstvom. Konačnu odluku donosi Povjerenstvo nakon održane prezentacije i razgovora.
  • Izabrani autor/autorica potpisuje ugovor o suradnji

Natječaj je otvoren do 5.7.2021. godine, a rezultati natječaja bit će objavljeni na www.veritas.hr.

Prijava na natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom šalje se na adresu:

Veritas – Glasnik sv. Antuna Padovanskoga

Sveti Duh 33

10 000 Zagreb

Ili na mail:

ansambl.kolbe@gmail.com