Građanska inicijativa „U ime obitelji“ putem svoga opunomoćenika, odvjetnika Krešimira Planinića, uputila je Ustavnom sudu RH Prijedlog za određivanje razumnog roka u kojem je Hrvatski sabor dužan raspisati državni referendum, i prije toga, određivanje roka radi provođenja svih postupovnih radnji nužnih prije donošenja odluke o raspisivanju referenduma.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Budući da ni Zakon o referendumu ni Ustav RH ne predviđaju rok u kojem bi državni referendum trebao biti raspisan, iako bi s obzirom na hrvatsku praksu i standarde EU trebao biti raspisan u roku od osam tjedana, želi se izbjeći daljnje odugovlačenje referendumskog postupka.

S obzirom na to da je od predaje Zahtjeva za raspisivanjem državnog referenduma Građanske inicijative „U ime obitelji“ prošlo već više od dva mjeseca, a da Hrvatski sabor nije donio odluku o datumu referenduma, Ustavnom je sudu predloženo da u roku od 30 dana od dana podnošenja Prijedloga, donese odluku o obvezujućem vremenskom roku za sva državna tijela radi provođenja provjere prikupljenih potpisa birača za državni referendum te da tu odluku uputi Hrvatskom saboru i o tomu obavijesti javnost sredstvima javnog priopćavanja. Drugo: da u navedenom roku donese odluku o obvezujućem vremenskom roku za Hrvatski sabor radi donošenja odluke o raspisivanju državnog referenduma, da tu odluku uputi Hrvatskom saboru te o tomu obavijesti javnost.

Takva odluka Ustavnog suda zaštitila bi ustavna prava građana koja su zajamčena u hrvatskom Ustavu i zakonima, u skladu s europskom pravnom stečevinom.

U ime obitelji