Pod uvjetom da Hrvatski sabor donese Odluku o raspisivanju državnog referenduma potrebno je prethodno poduzeti sve prikladne mjere kako bi se osigurala zakonitost i tajnost glasovanja te kako bi se spriječile sve eventualne nepravilnosti koje bi se mogle pojaviti tijekom glasovanja ili zbrajanja glasova, stoji u prijedlogu koji je uputio koordinator pravnog tima Inicijative Krešimir Planinić, navodi se u službenom priopćenju građanske inicijative “U ime obitelji”.

“Ustavni je sud 28. listopada upozorio kako je ovaj referendum presedan, kako za buduću parlamentarnu praksu, tako i za izravno ostvarenje neposredne demokracije u Hrvatskoj. S obzirom na to Hrvatska ne poznaje ovakvu referendumsku praksu, Inicijativa predlaže listu svojih potencijalnih članova Odbora za provedbu glasovanja, s koje će liste Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u gradu i općini morati izabrati najmanje jednog člana za svaki pojedini odbor. Ti odbori imaju izuzetno važnu ulogu prilikom Provedbe referenduma budući da nadziru sam proces glasovanja te prvi zbrajaju glasove i prikupljene podatke šalju Povjerenstvima, odnosno izravno provode glasovanje na biračkim mjestima”, stoji u priopćenju.

DIP uz Ustavni sud, nadzire zakonitost provedbe državnog referenduma, određuje glasačka mjesta, daje obavezne upute za rad povjerenstvima za provedbu državnog referenduma i odborima za provedbu glasovanja na državnom referendumu.

“Osim DIP-a, državni referendum provode povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji i Gradu Zagrebu, povjerenstvo za provedbu  državnog referenduma u gradu i općini te odbori za provedbu glasovanja na državnom referendumu. Zakonom o referendumu propisana je zadaća svakog tijela, broj članova te je, određeno da tijelo više razine bira članove tijela niže razine. Zakon jedino postavlja uvjet za izbor članova povjerenstva na razini županije i Grada Zagreba, koji članovi moraju biti izabrani iz redova sudaca, dok za ostala tijela ovaj uvjet nije propisan”, poručili su iz Inicijative.

www.uimeobitelji.net