Jedanaest godina otpuštanja iz svećeničke službe, a zbog optužbi za “širenje sumnjive doktrine, manipulacije savješću, sumnjiv misticizam, neposluh legitimno uspostavljenim redovima i djela protiv šeste Božje zapovijedi”, Kongregacija za nauk vjere obavijestila je biskupa Brescie Pierantonija Tremoladiju, na čijem je području Vlašić “posljednjih godina nastavio provoditi aktivnosti apostolata s pojedincima i skupinama, kako putem konferencija, tako i putem informacijske tehnologije”, kako je bivši svećenik izopćen.

Tomislav Vlašić u Međugorju je djelovao kao župni vikar od 1982. do 1984. godine, a sebe je opisao kao “duhovnog vođu” vidjelica i to “na Gospin zahtjev”. Nakon djelovanja u mješovitoj franjevačkoj zajednici i odlaska iz Međugorja, Vlašić u Parmi osniva zajednicu “Kraljica Mira – Potpuno tvoji – po Mariji k Isusu”, tvrdeći kako zajednica ima “Gospinu potporu”. Uslijedila je veza sa vidjelicom Stefaniom Caterinom s kojom osniva “Crkvu Isusa Krista svega svemira” nadahnutu ufološkim porukama i new ageom, a u videu iz 2012. godine Vlašić i Caterina poručili su kako su dio grupe “Centralna jezgra” koju čini “49 bića koja je odabrao Bog u svemiru.”

U priopćenju Brescianske biskupije navodi se kako mu je “ova teška kanonska kaznena odredba nametnuta zbog činjenice da, nažalost, tijekom ovih godina [gosp. Vlašić] nikada nije poštovao zabrane koje su mu izrečene kanonskom kaznenom zapovijeđu koju mu je odredila ista Kongregacija u ožujku 2009. godine pod prijetnjom izopćenja pridržanoj Svetoj Stolici.”

Temeljem kazne izopćenja, Vlašiću je posljedično zabranjeno  “sudjelovati kao služitelju u slavlju euharistije ili bilo kojoj drugoj javnoj bogoštovnoj svečanosti, slaviti sakramente ili sakramentale i primati sakramente, obavljati dužnosti, službe, zadaće na bilo kojim crkvenim položajima ili vršiti dužnosti upravljanja”, a “u slučaju da gosp. Vlašić namjerava sudjelovati u slavlju euharistije ili u bilo kojem činu javnog bogoslužja, on se mora s istoga udaljiti ili se pak liturgijsko bogoslužje mora prekinuti, osim ako se ne pojavi ozbiljan uzrok zbog kojega to nije moguće učiniti.”