Predavanje će se održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, Ilica 242, u srijedu, 23. svibnja 2018. u 18 sati.

Mark Regnerus profesor je sociologije na Sveučilištu Texas u Austinu, SAD, a u Zagrebu će održati predavanje na temu: “Što znanstvena istraživanja otkrivaju o djeci koju podižu homoseksualni parovi?”

Profesor Regnerus je 2012. objavio prvo longitudinalno istraživanje koje je pokazalo da djeca koju podižu osobe u homoseksualnim vezama pokazuju niz lošijih ishoda u odnosu na drugu djecu, nakon čega je bio izložen brojnim napadima LGBT lobija širom svijeta.

Regnerusovo znanstveno istraživanje bilo je prijelomno za razumijevanje učinaka koje na djecu ima redefinicija braka i omogućavanje homoseksualnim parovima da posvajaju djecu. Mark Regnerus nastavio se baviti istraživačkim radom i ove je godine postao redovni profesor na Sveučilištu Texas. Prevođenje s engleskog je osigurano, a nakon izlaganja profesora Regnerusa bit će prilika za raspravu.

Bitno.net