U Dodatku Izvješća o radu za 2014. pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić proziva udrugu Betlehem i internetski portal “Klinika za pobačaje” (www.klinikazapobacaje.com), koji se bave zaštitom trudnica. Na navedenom portalu nalazi se tvrdnja da je pobačaj ubojstvo nevinog ljudskog bića, kao i iscrpno objašnjenje procesa pobačaja i njegovih posljedica. Iznošenje tih i drugih sadržaja pravobraniteljica smatra “protuzakonitim”, tvrdeći da “nisu u skladu s pravnim poretkom Republike Hrvatske”. Zbog toga pravobraniteljica poziva Ministarstvo uprave i Ministarstvo zdravlja da “u okviru svojih nadležnosti poduzmu odlučne i žurne radnje kojima bi se spriječilo daljnje protuzakonito djelovanje organizacija civilnog društva [udruge Betlehem i portala “Klinika za pobačaje”] u području reproduktivnog zdravlja žena” (Dodatak Izvješća o radu za 2014., str. 45).

Zar je u Hrvatskoj zabranjena sloboda mišljenja i izražavanja? Zar je zabranjeno željeti (za)štititi nevina ljudska bića? Potpišite peticiju na linku OVDJE.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić potpuno nestručno i proizvoljno navodi i tumači zakonske propise (primjerice Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o vjerskim zajednicama, Zakona o udrugama, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o elektroničkim medijima i Zakona o nedopuštenom oglašavanju), kako bi opravdala svoj poziv na sankcioniranje udruga, vjernika i onih građana koji u javnosti iznose mišljenje da je pobačaj ubojstvo nevinog ljudskog bića. Potpišite peticiju za odbijanje ideološkog izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. na linku OVDJE.

Takvo postupanje pravobraniteljice kao državnog dužnosnika nedopustivo je u demokratskom društvu. Ono je protivno Ustavu RH kojim se “jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli”, što “obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja [npr. internetskog portala], slobodu govora i javnog nastupa” (čl. 38 Ustava) te se “jamči sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja” (čl 40. Ustava) [npr. kad je riječ o molitvi ispred bolnica].

Ovakvim izvještajem pravobraniteljica je udrugu Betlehem i internetski portal “Klinika za pobačaje” stavila u nepovoljan položaj zbog izražavanja vlastitog moralnog stava što podliježe sankcijama prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije čl. 1 st. 2.

Potpišite peticiju zastupnicima Hrvatskog sabora u kojem tražimo odbijanje Izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu, jer su njemu doneseni proizvoljni i neutemeljeni pravni zaključci. Oni služe kao instrument svjetonazorskog sukoba te diskriminiraju vjernike i druge građane zbog njihova stava o pobačaju, izazivaju nesigurnost građana Republike Hrvatske i nepovjerenje u državne institucije, ugrožavaju slobodu govora i posljedično narušavaju pravni poredak. Takvo izvješće je potpuno suprotno naravi dužnosti i ovlastima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Izvješće je predstavljeno 26. svibnja na sjednici saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, a danas, u srijedu, 27. svibnja, na sjednici saborskog Odbora za ravnopravnost spolova. Molim vas, tražite svoje zastupnike u Saboru da nas zastupaju, tražite odbacivanje Izvješća potpisom OVDJE.

Bitno.net