Pri organizaciji i provedbi tih projekata posebno se želi poticati na promišljanje o osobnoj odgovornosti za zajednički dom, poticanje na ekološko obraćenje, koje podrazumijeva spoznaju da je Zemlja i sve stvoreno dar Očeve ljubavi, pri čemu je čovjek vrhunac Božjeg stvaranja kome je dano da time u ljubavi upravlja, a ne uništava, promicanje volonterskih aktivnosti i humanitarnog djelovanja te zajedničke suradnje s drugim institucijama i udrugama.

Sporazum uključuje i ostale aktivnosti koje pridonose promociji enciklike „Laudato si’“, te pomažu vjernicima da ju provode u svakodnevnom životu. Aktivnosti će se primarno provoditi kroz suradnju Udruge za očuvanje planeta „I stvori Bog Zemlju“ i postaje Družbe Isusove na Sljemenu u različitim područjima, posebice kroz rad s mladima.

Sporazum je za Hrvatsku pokrajinu Družbe Isusove potpisao provincijal o. Dalibor Renić, SJ, a za Udrugu za očuvanje planeta „I stvori Bog Zemlju“ predsjednik dr. Ivić Pašalić.

Udruga za očuvanje planeta „I stvori Bog Zemlju“ osnovana je 2019. na poticaj enciklike pape Franje „Laudato si’“. Udruga je ekumenski usmjerena, a želi poticati vjernike da u punoj slobodi, iz zahvalnosti i ljubavi prema Stvoritelju, sebi posvijeste i prihvate svoj poziv čuvara Božjeg djela te promijene ona ponašanja i životne navike koje pridonose današnjoj ekološkoj krizi.