Kardinal Bozanić

U razgovoru se, među ostalim, osvrnuo na odnos medija prema Crkvi. Na novinarski upit zašto se u svjetovnim medijima uglavnom pišu negativnosti o Crkvi, kardinal je komentirao: „Ne isključujem mogućnost i potrebu da i Crkva i odgovorni ljudi u Crkvi ispitaju svoj odnos prema medijima, ali isto tako bismo očekivali više vjerodostojnosti sa strane onih koji rade u medijima – nekih, ne kažem svih – a, s druge strane, potrebno je steći i kredibilitet. Ako netko potroši taj kredibilitet tri-četiri puta, onda se ipak treba malo potruditi da ga dokaže.“ Ne smatra da se radi o „zavjeri“ protiv Crkve u svjetovnim medijima, već želi istaknuti da se „Crkva treba brinuti i paziti da nikad ne da povoda za neka pisanja koja nisu pozitivna u odnosu na Crkvu.“ Također dodaje: „Ne zabrinjava me toliko ono što se Crkvi pripisuje, a nema temelja u istini, koliko ono što ima temelj u istini.“ Po kardinalovu mišljenju, takve se stvari mogu rješavati trajnim čišćenjem unutar Crkve. Potaknut novinarskom pretpostavkom da mediji ne bi mogli pisati o negativnostima kad ih ne bi bilo, zagrebački nadbiskup je rekao: „Da, to je istina i bilo bi čak neredovito kad u Crkvi ne bi bilo i pogrešaka, jer to bi značilo i da je ona samo božanska stvarnost, da je ispunjena samo onim što je dobro. Nažalost, dok je u hodu, dok je na zemaljskom putu, Crkva je u svojim članovima i sveta i grešna.“

Odgovarajući na pitanje o pedofilskim skandalima, kardinal Bozanić je istaknuo: „To je pitanje koje nije ugodno, koje je bolno, ali je činjenično, i ja sasvim odgovorno, kao nadbiskup tvrdim da tu mediji, osobito apeliram na katoličke medije, trebaju biti u službi istine i da su mediji ti koji mogu pomoći Crkvi, ako se takav slučaj dogodi, da odgovorni u Crkvi pravilno postupe prema takvom slučaju. Osobito je važno u Crkvi gajiti taj proces unutarnjeg čišćenja, oslobađanja i opreznosti, ako se radi o nekim slučajevima. Tu se radi o ljudima koji su u određenim godinama, koji su se odgajali u nekadašnjim vremenima. Zato je važno da odgoj bude na svim područjima danas, počevši od škola, sve do fakulteta, veoma oprezan prema toj pojavi. Nije to vlastito samo Crkvi, to je vlastito čitavom društvu i ja bih želio – i tu zahvaljujem medijima ukoliko pomažu Crkvi, svjesno ili nesvjesno – da se Crkva što prije tog pritiska oslobodi, kako bi mogla biti u službi društvu, da bi se i društvo na svim područjima moglo toga oslobađati.“ Također je dodao da, u slučaju pojave novih prijava ovakvih skandala, kao nadbiskup mora učiniti sve što se od njega traži i treba „odmah reagirati, bez ikakvih zatezanja i zataškavanja.“

U razgovoru za HKR kardinal Josip Bozanić komentirao je i zakone i ideje koje promiče nova vlast, kojima se udara na obitelj i život: „To su pitanja koja se kod nas želi u Saboru na brzinu rješavati, bez potrebe da o tome odgovorni povedu javnu raspravu s građanima, jer nitko tko je i pobijedio na izborima nije pobijedio ‘in bianco’. To će reći da mu nije predana sva vlast da čini što god želi u ime naroda, nego treba vladati tako da osjeća što narod želi i koje potrebe narod ima. Kod nas je stalno prisutan fenomen podaničkog mentaliteta, o tome sam već svojevremeno govorio, a to znači da, ako netko samo migne iz Bruxellesa, ovdje će ga se odmah poslušati. No, nismo isto tako otvoreni da čujemo što to narod želi. Kad je u pitanju početak ili kraj ljudskog života ili obitelj, to nisu argumenti koje treba na brzinu rješavati, to je nešto gdje treba sa svom odgovornošću materiju regulirati i zakonski, ali tako da se s jedne strane poštuju i tradicija i osjećaji vjernika i građana (ovdje mogu reći da je konsenzus mnogo širi nego što je vjernička zajednica) i da se gleda na budućnost naroda, jer dirajući u život i obitelj, dira se u bit jednoga naroda.“

Bitno.net