Nakon brojanja glasačkih listića koji su pristigli od braće iz cijele provincije, te nakon glasanja braće prisutne na Kapitulu, zajednica Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda dobila je novu upravu na čijem će čelu idućih šest godina biti provincijalni ministar fra Milan Krišto, dok će upravu provincije iduće tri godine činiti vikar provincije fra Dragutin Bedeničić te  definitori fra Robert Perišić, fra Smiljan Berišić, fra Ratko Radišić, fra Krunoslav Kocijan, fra Marko Pustišek i fra Danijel Patafta.

“Kapitul je ustanova od najveće važnosti za usmjeravanje života i poslanja braće u provinciji. Kapitul se održava svake tri godine. Zadaća je provincijskog kapitula da ispita sadašnje stanje i djelatnosti braće u provinciji, da traži i predlaže prikladna sredstva za njezin porast i popravak, da raspravlja o novim pothvatima i poslovima veće važnosti te da zajedničkim dogovorom odlučuje i vrši izbore. Kapitul treba biti pravi znak bratskoga zajedništva. On je nadležan istraživati i čuvati baštinu i život provincije, pronalaziti nove putove i sredstva te promicati prilagođenu obnovu, donositi vlastite odredbe, birati upravu, te raspravljati o drugim važnijim pitanjima,” objavljeno je na internetskoj stranici Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. 

Kapitul završava u petak, 19. lipnja 2020.

Foto: www.ofm.hr