Grobnica za nerođenu djecu plod je inicijative „Najmanji među nama“ koju je pokrenula udruga „Betlehem Šibenik“ 2016. godine i uz pomoć mnogih donatora ju realizirala. Grobnica se nalazi na ulaznoj aleji groblja Kvanj s desne strane, nekoliko metara nakon mrtvačnice. Zamišljena je kao spomenik svoj nerođenoj djeci i poticaj na molitvu za nerođenu djecu i njihove roditelje koji su ranjeni pobačajem.

Grobnica je na raspolaganju za pokop spontano pobačene djece na zahtjev roditelja koji to žele. Ona postaje svjedok vjere da ljudski život započinje začećem i da čovjek kao osoba od svojega začetka ima pravo i na dostojan pokop, kazala je predsjednica Udruge Betlehem – Šibenik Helien Čoko.

„Blagoslov grobnice planiran je na svetkovinu Naviještenja Gospodinovog – Blagovijest kada se spominjemo trenutka u kojem je začet i sam Isus Krist. Naime, na Blagovijesti slavimo događaj u kojem je arkanđeo Gabrijel Blaženoj Djevici Mariji navijestio da će po Duhu Svetom začeti i roditi Sina Božjega Isusa Krista“, kazao je fra Ivan Penava.

Udruga „Betlehem Šibenik“ je civilna i humanitarna udruga koja skrbi za potrebe trudnica i njihove nerođene djece, promiče radost života i ljubavi prema nerođenoj djeci i njihovim roditeljima. Udruga ima sjedište u Šibeniku na adresi 8. Dalmatinske udarne brigade 21, a redoviti susreti su ponedjeljkom u 18 sati. Ujedno udruga organizira program samopomoći „Oprostom oslobođene“ namijenjen ženama koje pate od post-abortivnog sindroma nakon namjernog ili spontanog pobačaja i potpomaže sigurne ženske kuće u kojima borave trudnice i mlade majke koje nemaju podršku obitelji za rađanje djeteta.

Foto: Šibenska biskupija

IKA | Bitno.net