Mons. Mate Uzinić rođen je 17. rujna 1967. u Dubravi u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Osnovnu školu pohađao je u Dubravi, srednju školu i gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Od 1986. do 1993. studirao je teologiju na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Splitu, a 1993. godine postigao je akademski stupanj bakalaureat. Od 1992. do 1993. pastoralno je djelovao kao đakon u župi Trilj.

– Pročitajte više: Prve riječi novog riječkog nadbiskupa koadjutora Mate Uzinića nakon imenovanja

Dana 27. lipnja 1993. zaređen je za svećenika u Splitu i inkardiniran je u Splitsko-makarsku nadbiskupiju. Nakon svećeničkog ređenja bio je od 1993. do 1995. župni vikar u Omišu; a od 1995. do 1996. župnik u Otrić-Strugama. Od 1996. do 2000. studirao je u Rimu na Papinskom Lateranskom sveučilištu gdje je postigao licencijat iz crkvenog i civilnog prava. Od 2000. do 2002. obnašao je službu sudskog vikara i suca na Crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu. Od 2001. do 2011. bio je rektor Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu.

Dana 24. siječnja 2011. imenovan je dubrovačkim biskupom, a zaređen je za biskupa 19. ožujka te godine.

U okviru Hrvatske biskupske konferencije Mate Uzinić (HBK) obnaša dužnost predsjednika Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba i predsjednika Vijeća za život i obitelj.

Biskup koadjutor, koja je njegova uloga?

U redovitom vođenju biskupije ili mjesne Crkve, kao i u vršenju pastirske službe, biskup računa na pomoć svojih najbližih suradnika, ali može tražiti ili dobiti pomoć od drugih biskupa. Jedan od tih biskupa jest biskup koadjutor kao pomoćnik kojega Sveta Stolica postavlja biskupu osobno i na njegov zahtjev, iz razloga što ne može u potpunosti obavljati svoje dužnosti zbog slabog zdravlja, bolesti, starosti ili drugog teškog razloga (usp. kan. 403, § 3). U nekim slučajevima, opravdani razlog mogu biti i velike pastoralne potrebe biskupije, veličina iste i obujam posla. Treba također napomenuti da prema sadašnjoj praksi, Sveta Stolica postavlja biskupa koadjutora automatski ako je biskup koji ga traži već navršio 70 godina života.

Biskup koadjutor preuzima svoju službu prema propisanoj kanonskoj odredbi (usp. kan. 404, § 1). Ta služba ima dvostruku svrhu. S jedne strane, pomoći biskupu u sveukupnoj upravi biskupije, što uključuje dužnost zamjenjivanja biskupa ako je odsutan ili zapriječen (usp. kan. 405, § 1), kao i preuzimanje službe generalnog vikara (usp. kan. 406, § 1).

S druge pak strane, ona podrazumijeva pravo nasljedstva biskupa koji ga je tražio (usp. kan. 403, § 3), ali tek kad on prestane biti dijecezanski biskup na jedan od četiri predviđena načina (usp. kan. 416).