Mons. Pedro Quitorio, ravnatelj Tiskovnog ureda Filipinske katoličke biskupske konferencije, rekao je da će sredstva prikupljana za vrijeme devetnice, koja je započela u ponedjeljak 11. studenoga i traje do 19. studenoga, filipinski Caritas usmjeriti prema kriznim područjima. Dodao je da je tajfun pogodio područja u kojima je nekoliko dijeceza, ali su najteže pogođene Biskupija Borongana i Nadbiskupija Pala.

U Boronganu, gdje je tajfun najprije dodirnuo obalu, razorena je jedna crkva koju je UNESCO proglasio kulturnom baštinom, a ukupno je uništeno oko 85 do 95 posto domova u toj župi. No ostaje još mnogo toga nepoznatoga jer, kako je rekao mons. Quitorio: “O Boronganu nemamo konkretnih izvješća jer su sve komunikacijske veze prekinute i nema opskrbe energijom, pa se nije moglo ustanoviti točno stanje.” U Palu, gdje se nalazi grad Tacloban, procjenjuje se da je poginulo oko 10 tisuća ljudi. Uništen je i dobar dio crkvene infrastrukture, uključujući i katedralu u Palu kao i svetište Santo Nino. Prvenstvo pri obnovi imat će životi ljudi, a ne građevina, istaknuo je ravnatelj tiskovnog ureda FBK.

U odgovoru na novinarska pitanja, mons. Quitorio nije negirao ni potrebu slanja svećenika i redovnika koji će se skrbiti o duhovnim potrebama stanovništva, no “sada je nakana skupiti sredstva i pobrinuti se za one najosnovnije potrebe kao što su hrana, voda i lijekovi”.

“U gradu Taclobanu”, dodao je mons. Quitorio, “ljudi tragaju za hranom, pa pljačkaju trgovine; nema građanskog reda i mira. To je naša prva briga. Vlada do sada nije uspjela obuzdati ‘bezakonje’, no nadamo se da će to biti učinjeno što prije, kako bi se moglo nastaviti s pružanjem pomoći.”

IKA