‘Ne’ špekuliranju s cijenama u ime božanstva zarade – istaknuo je papa Franjo čineći svojim vapaj milijunâ ljudi kojima nedostaje svakodnevna hrana, unatoč golemim količinama bačene hrane. Riječ je o jednom od najdramatičnijih paradoksa našega vremena, kojega smo nemoćni, a katkada i ravnodušni svjedoci, nesposobni za samilost pred bolnim vapajem drugih ljudi, (…) kao da se odgovornost za sve to odnosi na druge, a ne na nas – napomenuo je Sveti Otac podsjećajući na riječi iz svoje apostolske pobudnice „Evangelii Gaudium“ (‘Radost evanđelja’).

Kako bi se suzbila glad – istaknuo je – nije dostatno nadvladati oskudice potrebitih, ili pružiti pomoć i darove onima koji su u krizi. Potrebno je promijeniti politike pomoći i razvoja, te međunarodna pravila što se tiče proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, jamčeći samoodređenje vlastitoga poljoprivrednog tržišta zemljama u kojima je poljoprivreda temelj gospodarstva i preživljavanja.

Upitavši potom do kada će se nastaviti štititi sustave proizvodnje i potrošnje koji veći dio svjetskoga stanovništva lišavaju čak i mrvica koje padaju sa stolova bogatih, papa je Franjo istaknuo da je došlo vrijeme da se razmisli i donesu odluke polazeći od svake osobe i zajednice, a ne od kretanja tržištâ. Slijedom toga bi se trebao također promijeniti način shvaćanja rada, ciljevi i gospodarsko djelovanje, proizvodnja hrane, kao i zaštita okoliša. To je možda jedina mogućnost za izgradnju istinske budućnosti mira, kojemu danas prijeti i prehrambena nesigurnost – primijetio je Sveti Otac.

Unatoč napretku koji se postiže u brojnim zemljama, posljednji podatci pokazuju zabrinjavajuće stanje, kojemu je pridonijelo opće smanjenje javne pomoći za razvoj – napomenuo je Papa te istaknuo da valja više priznati ulogu seoske obitelji, i razviti sve njezine sposobnosti; ona je, naime, – prema Papinim riječima – sposobna odgovoriti na potražnju hrane bez uništavanja bogatstava stvorenoga. Osim toga, zahvaljujući ljubavi, solidarnosti i nesebičnosti koje vladaju među njezinim članovima, seoska obitelj podupire dijalog među različitim naraštajima, i postavlja temelje za pravu društvenu integraciju, osim što predstavlja onu željenu suradnju između zemljoradničkoga rada i održivosti. Tko se više od seoske obitelji brine za očuvanje prirode za buduće naraštaje? I tko više od nje ima na srcu povezanost među ljudima i među društvenim skupinama? – upitao je papa Franjo te primijetio da su propisi i pothvati u korist obitelji, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, daleko od stvarnih potreba obitelji, a taj nedostatak valja popuniti.

U ovom je trenutku, više nego ikada prije, svijetu potrebno jedinstvo među ljudima i među narodima, kako bi nadvladao postojeće podjele i sukobe koji su u tijeku, i ponajviše – istaknuo je Papa – kako bi se pronašli konkretni izlazi iz krize koja je opća, ali čiji teret pada uglavnom na siromašne. Dok nastavlja sa svojim karitativnim radom na više kontinenata, Katolička je Crkva spremna ponuditi, prosvijetliti i pratiti razradu politikâ, kao i njihovo konkretno ostvarivanje, svjesna da vjera postaje vidljiva ako se primijeni Božji naum o ljudskoj obitelji i svijetu, i to kroz duboko i stvarno bratstvo koje nije samo za kršćane nego uključuje sve narode – istaknuo je papa Franjo na kraju poruke.

RV | Bitno.net