Kina

Katolički vjernici laici u Kini pozvani su prije svega ući sve dublje u život Crkve, hranjeni naukom, svjesni svoje crkvene pripadnosti i dosljedni potrebama života u Kristu, koji traži slušanje Božje Riječi u vjeri – istaknuto je u priopćenju o susretu koje je objavio Tiskovni ured Svete Stolice. S tog će im stajališta posebno pomoći dobro poznavanje ‘Katekizma Katoličke Crkve’. Potom, pozvani su ući u građanski život i u svijet rada, dajući, u punoj odgovornosti, svoj prinos, odnosno, voljeti život i poštovati ga od njegova začeća do naravnoga svršetka; voljeti obitelj, promičući vrednote koje su svojstvene i tradicionalnoj kineskoj kulturi; voljeti Domovinu, kao čestiti građani koji se brinu za opće dobro. Treće, kineski laici imaju rasti u milosti pred Bogom i pred ljudima, njegujući i usavršavajući svoj duhovni život kao aktivni članovi župne zajednice, i otvarajući se apostolatu, također uz pomoć udrugā i crkvenih pokreta koji podupiru njihov stalni odgoj.

S tim je u vezi Povjerenstvo s radošću ustvrdilo da naviještanje Evanđelja, koje ostvaruju, ponekad ponizne, katoličke zajednice, i bez materijalnih sredstava, svake godine ohrabri mnoge odrasle koji se žele krstiti. Stoga je istaknuta potreba promicanja ozbiljnoga katekumenata, obreda kršćanske inicijacije kod odraslih, te njihov odgoj i poslije krštenja; a pastiri, osim toga, imaju učvrstiti kod vjernika laika poznavanje nauka Drugoga vatikanskog sabora. Jednako će tako biti korisna – stoji nadalje u priopćenju – posebna skrb o pripremi pastoralnih djelatnika za evangelizaciju, katehezu i karitativna djela.

Praktične upute koje je Sveta Stolica predložila, i koje će još predložiti općoj Crkvi za uspješno slavlje Godine vjere, zacijelo će i u Kini biti primljene s oduševljenjem i u kreativnom duhu – istaknuto je među ostalim u priopćenju, u kojemu se potom izražava uvjerenje da će one potaknuti katoličku zajednicu da potraži odgovarajuće pothvate kako bi se ostvarilo ono što je papa Benedikt XVI. napisao o vjernicima laicima, i o obitelji, u pismu od 27. svibnja 2007. upućenom Katoličkoj crkvi u Narodnoj Republici Kini. Laici su, dakle, pozvani sudjelovati apostolskim žarom u evangelizaciji kineskoga naroda.

Na sastanku je potom pozornost upravljena na pastire, posebno na biskupe i svećenike koji su zatočeni, i koji trpe nepravedna ograničenja u obavljanju svojega poslanja. Izraženo je divljenje zbog postojanosti njihove vjere, i zbog njihova jedinstva sa Svetim Ocem. Njima je na poseban način potrebna molitva Crkve, kako bi se sa svojim teškoćama suočavali mirno i u vjernosti Kristu.

Što se pak tiče specifičnoga stanja Crkve u Kini, primijećeno je da neka tijela, nazvana „Udruga i Konferencija“ i dalje teže tomu da se stave iznad biskupā te da vode život crkvene zajednice. S tim u vezi ostaju aktualne, i kao smjernice, upute koje je papa Benedikt XVI. dao u spomenutom pismu, te je važno držati se njih kako bi lice Crkve jasno blistalo u plemenitom kineskom narodu. Tu su jasnoću pomutili svećenici koji su nelegitimno zaređeni za biskupe, te nelegitimni biskupi koji su izvršili pravna ili sakramentalna djela, bespravno se koristeći vlašću koju im Crkva nije dala. (…) Tu su jasnoću zasjenili i legitimni biskupi koji su sudjelovali na nelegitimnim biskupskim ređenjima. (…) Sudionici skupa pozorno i u duhu ljubavi prate ta bolna zbivanja te, iako svjesni posebnih teškoća sadašnjega stanja, podsjećaju da se evangelizacija ne može ostvariti žrtvujući bitne čimbenike vjere i katoličke stege. Poslušnost Kristu i Petrovu nasljedniku pretpostavka je svake prave obnove, a to vrijedi za sve sastavnice Božjega naroda. I sami laici osjetljivi su na jasnu crkvenu vjernost svojih pastira – istaknuto je u priopćenju.

Što se pak tiče svećenika, posvećenih osoba i sjemeništaraca, Povjerenstvo je ponovno razmišljalo o važnosti njihova odgoja, te izrazilo radost zbog iskrenoga i pohvalnoga zalaganja u ostvarivanju ne samo odgovarajućih putova u ljudskom, intelektualnom, duhovnom i pastoralnom odgoju sjemeništaraca, nego i trenutaka stalnoga odgoja za svećenike. Osim toga, pohvaljeni su i pothvati raznih ženskih redovničkih zajednica u svrhu koordinacije odgoja posvećenih osoba. S druge je strane posljednjih godina uočen lagani pad broja svećeničkih i redovničkih zvanja.

Povjerenstvo na kraju podsjeća da će 24. svibnja, liturgijski spomen Blažene Djevice Marije Pomoćnice kršćana, i Dan molitve za Crkvu u Kini, biti posebno povoljna prigoda za cijelu Crkvu, da za katoličku zajednicu u Kini zazove snagu i utjehu, te milosrđe i hrabrost.(rv/bitno.net)