Papa

Papina poruka u sadašnjem složenom kontekstu želi ohrabriti sve da se osjete odgovornima za izgradnju mira, a obuhvaća puninu i višestranost pojma mir, počevši od ljudskog bića: nutarnji i vanjski mir, da istakne antropološko pitanje, te narav i utjecaj nihilizma i, istodobno, temeljna prava, u prvom redu slobodu savjesti, slobodu izražavanja i vjersku slobodu – stoji u priopćenju Papinskog vijeća Pravda i mir.

Poruka će dakle ponuditi etičko promišljanje o nekim mjerama koje se u svijetu usvajaju da se svlada gospodarska i novčarska kriza, hitnost odgoja, kriza ustanova i politike, što je također u mnogim slučajevima i kriza demokracije. Poruka se također odnosi i na pedesetu obljetnicu otvaranja II. vatikanskog sabora i encikliku ‘Pacem in terris’ pape Ivana XXIII., prema kojoj dostojanstvo ljudske osobe i njezina sloboda moraju uvijek imati prvenstvo da se može izgrađivati društvo u službi čovjeka, bez ikakve diskriminacije, usmjereno prema općem dobru na kojem se temelji pravda i istinski mir.

Blaženi mirotvorci, bit će osma poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski dan mira. Podsjećamo na prethodne teme poruka: U istini mir, 2006. godine; Ljudska osoba, srce mira, 2007.; Ljudska obitelj, zajednica mira, 2008.; Boriti se protiv siromaštva, graditi mir, 2009.; Ako želiš gajiti mir, čuvaj stvoreno, 2010.; Vjerska sloboda, put mira, 2011.; Odgajati mlade za pravdu i mir, 2012. godine; a sljedeće je tema kako smo već rekli: Blaženi mirotvorci. (rv/bitno.net)