Schwartz

Anton Schwartz rođen je 28. veljače 1852. godine u mjestu Badenu kod Beča u Austriji. Kao školarac 1869. godine u mjestu Kremsu ušao je u red pijarista. Vrlo brzo nakon mature napustio je taj red i 1872. godine ušao je u dijecezansku bogosloviju u Beču. Nakon studija teologije zaređen je za svećenika 25. srpnja 1875. godine polaganjem ruku kardinala Josepha Othmara von Rauschera. Tada je uzeo i drugo ime Maria. Njegova prva kapelanska služba bila je u mjestu Marcheggu. Od 1879. godine djelovao je kao dušobrižnik u bolnici sestara Milosrdnica u Beču. Tamo ga je sestra Magdalena Kühtreiber upozorila i skrenula mu pažnju na neprilike radnika. Godine 1882. Anton Maria osnovao je Katoličko učeničko društvo. Od 1886. godine sav se posvetio dušobrižništvu učenika. Otvorio je učenički Azilski dom te je osnovao zajednicu pod nazivom  Djelo sv. Josipa Kalasanza. Godine 1888. osnovao je ured iz kojeg je besplatno nudio mjesta za izučavanje zanata. Dana 24. studenog 1889. godine osnovao je Kongregaciju za kršćanske radnike sv. Josipa Kalasanza od Majke Božje ili popularno «Kalasantinci». Veoma se zauzimao za prava radnika, za neradnu nedjelju, socijalno osiguranje radnika… Išao je s radnicima na proteste i štrajkove, a podupirao je i sindikat radnika. Osnovao je mnoge oratorije za mladiće i odrasle muškarce. Gajio je veliku pobožnost prema Srcu Isusovu i Mariji.

Sve do svoje smrti vodio je redovničku zajednicu Kalasantince, a kao general Kongregacije nije naišao na razumijevanje crkvenih vlasti kako bi se nova zajednica i kanonski priznala. Preminuo je 15. rujna 1929. godine u Beču. Sveta je Stolica tek 1939. godine kanonski priznala zajednicu koju je pater Anton Maria osnovao. Godine 1949. započeo je proces za njegovo proglašenje blaženim na biskupijskoj razini. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim 21. lipnja 1998. godine u Beču. Spomendan mu se u Katoličkoj crkvi slavi 15. rujna, osim u Bečkoj nadbiskupiji gdje se slavi 17. rujna.

Francisko Pavljuk | Bitno.net