Brak, spolnost i poziv na celibat međusobno su povezaniji nego što bismo ispočetka pomislili. Oni su i međuovisni. Kada se svaki na odgovarajući način vrjednuje i poštuje, među njima se održava osjetljiva ravnoteža.

S druge strane, ukoliko se bilo što od toga trojega (brak, spolnost i celibat) obezvrijedi, preuveliča, ili na neki drugi način omalovaži, ostali neizbježno trpe. Na primjer, nije slučajno seksualna revolucija dovela i do dramatičnoga porasta razvoda braka i do dramatičnoga pada svećeničkoga i redovničkoga poziva. Niti su slučajno pogrješna povijesna tumačenja poziva na celibat dovela do podcjenjivanja spolnosti i braka.

Svaka takva pogrješka proizlazi iz neuspjeha da se izađe na kraj s napetošću paradoksa. Nešto je psihološki uznemirujuće u pomirivanju (naizgled) nepomirljivih polova paradoksa. Stoga se, kako bismo izbjegli nelagodu, usredotočujemo na jedan aspekt istine i završavamo negirajući druge.

Josipov je i Marijin brak paradoks u paradoksu, “dvostruko otajstvo”, da tako kažem. Brak je sam po sebi otajstveni paradoks u tomu što dvoje postaju jedno preko spolnoga sjedinjenja. No Josipov je i Marijin brak dvostruko otajstven i paradoksalan jer se oni nikada nisu spolno sjedinili. Što to zapravo znači? U mjeri u kojoj mi to možemo spoznati, po ovomu se djevičanskomu braku zapravo otkriva veliko “svadbeno otajstvo” svemira.

Bog je Josipu i Mariji darovao izuzetan poziv: živjeti istodobno bračni poziv i poziv celibata. Prisjetite se što je poziv na celibat? To je nebeski brak. Josipov i Marijin brak jest sjedinjenje zemaljskoga i nebeskoga braka. Brak je to neba i zemlje.

A što je plod toga braka u celibatu? Riječ koja je tijelom postala. Plod je njihova nebeskoga i zemaljskoga braka vjenčanje božanskoga i ljudskoga u jednomu tijelu – Isusu Kristu, središtu svemira i povijesti.1

Iz toga je razloga učenje Crkve o spolnosti radosna vijest. Od samoga početka, sjedinjenje Adama i Eve u “jedno tijelo” navijestilo je Utjelovljenje. Bog je stvorio spolnost kao temeljnu objavu u stvaranju svojega plana života i ljubavi – svojega plana da s nama podijeli svoj vječni život i ljubav postajući s nama jedno u tijelu.

To je veliko “svadbeno otajstvo” svemira i svi smo pozvani imati udjela u njemu. Upravo zbog ovoga čeznemo za spolnim sjedinjenjem: zato što se želimo sjediniti s Bogom. Zbog ovoga nas đavao tako često napastuje kako bi izobličio spolno sjedinjenje: zato što nas želi udaljiti od sjedinjenja s Bogom.

Ne padajte na njegove laži. Živite u skladu s istinom vaše spolnosti, i jednoga ćete dana živjeti zauvijek u vječnomu vrhuncu ženidbenoga sjedinjenja Crkve s Kristom.

Molim se da vam ova knjiga bude korisna na vašemu putu prema vječnomu zagrljaju.

Dođi, Gospodine. Neka se ispuni na nama, tvojoj Zaručnici, volja tvoja. Amen.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Christophera Westa Otvoreno o seksualnosti i braku. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Knjigu možete prelistati na linku ovdje.

Sve tekstove ovog autora pročitajte ovdje.


1  Redemptoris Hominis – Otkupitelj čovjeka, Enciklika Ivana Pavla II. na početku njegove papinske službe, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997., 1