Otac Goyo popularni je katolički svećenik koji uz redoviti pastoral ima i onaj internetski.

Posebno je aktivan na Twitteru gdje ima više od 45 tisuća pratitelja. Njegove objave najčešće se sastoje od kratkih svjedočanstava i duhovnih savjeta.

Jedan takav savjet nedavno je uputio roditeljima čija su djeca napustila vjeru. Potkrijepio ga je vlastitim primjerom.

“U godinama kada nisam išao u crkvu majka me (svakodnevno) podsjećala da me Bog voli. Poslije sam se sjećao toga i znao sam da Mu se mogu obratiti.”

“Roditelji, budite strpljivi sa svojom djecom. Podsjećajte ih da Bog uvijek čeka. Jednog dana trebat će se sjetiti da ih Bog voli.”

Uz svećenikom savjet, u tome će vam svakako pomoći i molitva. Najbolji uzor tu je sveta Monika, majka sv. Augustina, koja je godinama molila za (i izmolila) obraćenje svog sina.