Dječji biseri s vjeronauka koji će vas sigurno nasmijati i oraspoložiti!

shutterstock

Foto: Shutterstock.com

Kako dijelimo Bibliju?

– Dijelimo je kad je pročitamo.

Kamo je Bog poslao Abrahama?

– Poslao ga je da prebroji zvijezde.

Što je Abrahama mučilo?

– To što mu je Bog rekao da će imati djece kao zvijezda na nebu.

U čemu je Abraham nama uzor?

– Uzor nam je u tome što je imao samo jednoga sina.

Koji je neobičan prizor vidio Mojsije?

– Vidio je kako gori zeleni grm koji grmi.

Izraelci su putujući pustinjom ožednjeli. Što je Bog učinio?

– Rekao je Mojsiju da baci štap i on je postao voda.

– Bog se pretvorio u crni oblak i počela je padati kiša.

Što je mana?

– Mana je kad imaš nešto na sebi.

– Mana je lijenost nekog čovjeka.

– Mana su pahuljice s okusom vina.

Kako su Egipćani nazivali Izraelce?

– Heroji.

Kako se zove brdo na kojem je Mojsije dobio 10 Božjih zapovijedi?

– Nehaj!

Kako se zvao Mojsijev brat?

– Amor.

Što je sveti red?

– Sveti red je kada se poredamo i čekamo svetu pričest.

Tko su redovnici?

– Redovnici su oni ljudi koji se redovno mole.

– Postoje zaključani redovnici i otključani.

– Zavjeti redovnika su uzaludnost i poslušnost.

– Franjo je osnovao Francuze.

– Brat laik je brat koji lajka.

Tko može podijeliti sakrament krštenja?

– Redoviti djelitelj krštenja su svećek ili đakon, ali u izvanrednim okolnostima to može biti i čovjek.

Tko je Irud?

– Isusov magarac.

Tko je papa?

– On je predsjednik muškim i ženskim popovima.

– On je isto što i sveti Ante samo što je živ.

– Kad je Božić ili Uskrs on pjeva, a nije snimio CD.

– Papa je onaj što se prekriži kad mu mi mašemo.

– Papa živi u Vakuumu.

I biser za kraj:

– Muslimani smiju imati više žena, a kršćani samo jednu. I to se zove monotonija.

Bitno.net