Dođite kod franjevaca u Karlovac na trodnevnu pripravu za blagdan Male Gospe koja je nastala na poticaj blaženog Alojzija Stepinca! Molimo zajedno za sve supružnike koji žele, a još nisu primili dar djeteta te zahvalimo Ocu po našoj nebeskoj Majci za dar života svakog čovjeka.

Karlovački franjevci odgovorili zahtjevu koji im je 1957. godine uputio blaženi kardinal Stepinac: “Učinite sve, što je u Vašoj moći, da se raširi pobožnost Majci Božjoj u tom Svetištu…”

Blaženi Alojzije kardinal Stepinac o kapeli Naše Gospe Lauretanske kod franjevaca u Karlovcu u pismu tadašnjem gvardijanu piše: “Učinite sve, što je u Vašoj moći, da se raširi pobožnost Majci Božjoj u tom svetištu…”

Stoga će se, u franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u karlovačkoj Zvijezdi 5. – 7. rujna održati trodnevna priprava pred blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Male Gospe, kao i proslava samog blagdana 8. rujna.

U trodnevnici i na sam blagdan posebno će se moliti za obitelji, bračne parove koji žele, a još nemaju djece, za sve trudnice i rodilje, za sve potrebite, za čitav svijet u vremenu pandemije.

U danima trodnevnice u 18 sati molit će se radosna otajstva krunice. U 18:30 slavit će se misa, nakon koje će uslijediti euharistijsko klanjanje i ophod kroz kapelu Naše Gospe Lauretanske.

Na sam blagdan, 8. rujna, svečana euharistija slavit će se u 18:30. Prije nje, u 18 sati bit će molitva krunice. Nakon mise uslijedit će zavjetni ophod u zavjetnoj kapeli Naše Gospe Lauretanske. Misu će svojim glasom animirati Karlovački vokalni oktet koji će nakon mise i ophoda održati kratki koncert.

Kapela je sagrađena prema nacrtima svete nazaretske kućice u kojoj je živjela Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa. Iznad samog kipa Gospe Loretske prikazani su u medaljonu roditelji Djevice Marije, sveti Joakim i Ana u poodmakloj dobi, na koje silazi Otac Nebeski i daruje do tada neplodnim Joakimu i Ani dijete Mariju. Upravo s time će se povezati molitvene nakane i zahvala Bogu za svaki novi život jer dijete je dar od Boga, a ne nečije vlasništvo.

Pripravu će predvoditi fra Mate Bašić, koji će predslaviti svetu misu i na sam blagdan.