Moje usne izgovaraju molitvu “Zdravo, Marijo”, a to za moju dušu postaje kao čamac u kojem sjedim, plovim i promatram svijet oko sebe, U ovom slučaju promatram povijest spasenja ljudskog roda po Isusu Kristu. Nisu mi važne pojedine riječi, one me samo nose, kao čamac; važni su događaji povijesti spasenja.

Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela… Koji je za nas teški križ nosio… Koji je od mrtvih uskrsnuo. Ne radi se o promatranju pojedinih događaja, jer je i molitva razmatranja još uvijek na razini racionalnoga, nego molim zajedno s Marijom, gledamo se i osjećamo da je sva ta povijest spasenja Isusovo djelo. Osjećam tada kako me Marijina prisutnost mijenja. Kad molim o Isusovu začeću po Duhu Svetome, tada zamišljam i svoje začeće i molim Isusa da izliječi sve rane koje su tada mogle u meni nestati. Ta, Isus je i tada bio kraj mene, on me je želio i volio u tom času.

Koga si Elizabeti nosila… I mene je moja majka svuda sa sobom nosila kao i tebe tvoja. Ti si uzeo ljudsku narav na sebe, majka te je rodila, nosila te je u Hram prikazati. I mene je moja majka donijela u crkvu na krštenje. Crkva me prihvatila kao svog novog člana.

Koga si u Hramu našla… Vidim sebe kao dvanaestogodišnjaka i molim Isusa da izliječi sve rane koje su nastale u mojem djetinjstvu.

Koji se za nas krvlju znojio. Sjetim se svojih strahova i donosim ih Isusu. Osjećam kako me tješi anđeo i kako je moja majka, Majka Božja, sa mnom. Pokazujem svoje probleme, strah, muke i poteškoće i puštam Isusu da ih izliječi.

Koji je bio bičevan… Koliki me ljudi bičuju svojim riječima, kako je katkada teško živjeti s ljudima! Osjećam kako je Isus sada sve to uzeo na sebe i ja sam slobodan. On me ljubi.

Trnova kruna… I ja želim svoju glavu okruniti uspjehom, glavom. Isus je za mene nosio trnovu krunu.

Teški križ… Isus mi pomaže nositi moj križ.

Isusova smrt… Nema nikoga, gledam u tebe, idem s tobom.

Koji je od mrtvih uskrsnuo… Znam, sve ima dobar kraj, uvijek postoje vrata, cijelo je stvorenje uskrsnulo, sve je novo.

Isus je uzašao na nebo… Isus je sada Gospodar neba i zemlje, on je pobjednik, nemam se više čega bojati.

On nam je poslao Duha Svetoga. Vidim kako nas vodi. Isus je lijep, mlad, preobražen, vodi nas, moli s nama. Poslan je da bude s nama. Tada vidim i Majku Božju s njim u nebu. Moja majka je također negdje u blizini. I ona je okrunjena.

U molitvi krunice vidim cijelu Crkvu, cijeli svijet, sve.

Gornji tekst je izvadak iz knjige sa seminara prof. dr. Tomislava Ivančića “Molitva koja liječi”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.