Molitvenik pape Franje - pressica 2

Ovaj jedinstven Molitvenik pape Franje objavljen u izdanju nakladne kuće Verbum plod je njegove osobne želje da iznova zaživi tradicija molitve i poznavanja temeljnih vjerskih istina. “Molitva je disanje duše: važno je pronaći trenutke u danu u kojima ćemo otvoriti srce Bogu, pa i s jednostavnim i kratkim molitvama kršćanskoga puka”, istaknuo je papa Franjo predstavljajući ovdje sadržane molitve.

Molitvenik pape Franje nakladna kuća Verbum objavila je s posebnim dopuštenjem službene vatikanske kuće Libreria Editrice Vaticana, a sadržava molitve i vjerske istine iz knjižica Molitve i Čuvaj svoje srce koje je Papa u dva navrata osobno preporučio i dijelio kao svoj dar vjernicima i hodočasnicima nazočnima na Trgu sv. Petra, a tome su pridodane i poticajne misli pape Franje o molitvi.

Prvi dio Molitvenika sadrži molitve kako sam Papa kaže, “za razne trenutke u danu i za razne životne situacije”, a drugi dio naslovljen je Čuvaj svoje srce čime je Papa htio istaknuti da istinska duhovnost i obraćenje “uvijek polaze od srca, toga poprišta svakodnevnoga opredjeljivanja između dobra i zla”.

Ovaj jedinstveni molitvenik između ostalog tako sadrži: osnovne, dnevne i večernje molitve; molitve i pobožnosti iz kršćanske tradicije; molitve u raznim potrebama; posebnu Papinu molitvu pet prstiju; snažne molitve protiv moći tame; temeljena Isusova učenja i sve bitne sadržaje vjere. Sastavni dio Molitvenika je i posebna Papina uputa kako moliti nad biblijskim tekstom tj. Papina škola molitve lectio divina, a u Molitveniku je i poticajni Papin tekst o tome kako čuvati srce. Molitvenik sadrži i dio vezan uz sakrament ispovijedi unutar kojeg je se nalazi i poseban Papin ispit savjesti. S takvim sadržajem Molitvenik pape Franje sigurno će privući svakog tko se zanima za duhovni život, a prikladan je i za obiteljski rast u vjeri. Ovaj jedinstveni Molitvenik objavljen je u kvalitetnu tvrdu uvezu i prikladnu malu formatu koji stane u svaki džep ili torbu, sukladno Papinoj želji: “Nosite ga uvijek sa sobom, kao pomoć da živite dan s Bogom.”

Molitvenik pape Franje dostupan je u svim knjižarama Verbum kao i preko web knjižare Verbum.hr, a možete ga prelistati i više o njemu saznati na linku ovdje.

Bitno.net