Marijino putovanje, ispunjeno poniznošću, ljubavlju i poslušnošću, bilo je utjelovljenje vjernosti i pouzdanja u Božju volju. Od navještenja, pri kojemu je spremno prihvatila poruku anđela Gabrijela, koji ju je proglasio Isusovom Majkom, do teških trenutaka podno križa tijekom raspeća njezina Sina, Marija je ostala postojanom u svojoj odanosti, pokazujući krjeposti pobožnosti, suosjećanja i hrabrosti.

Jedan od krunskih trenutaka u njezinom životu jest njezino uzašašće na nebo. Ova dogma, koju je proglasio papa Pio XII. 1950. godine, naviješta kako je Marija na kraju svojega zemaljskog života Božjom silom tijelom i dušom uznesena u Nebo. Ovaj izvanredan događaj označava ispunjenje Božjega obećanja o tome da će počastiti nju i svakoga tko ostaje bezgrješnim i potpuno predanim Njegovoj volji.

Uznesenje na nebo ponovno potvrđuje dostojanstvo ljudskoga tijela i služi kao svjetionik nade za sve vjernike, nudeći pogled na vječnu slavu koja čeka one koji ostanu vjernima Bogu. Sjedinjujući svoju dušu i tijelo u nebu, Marija utjelovljuje obećanje uskrsnuća i vječnoga života za sve koji slijede Krista. Marijino Uznesenje na nebo također pokazuje Božje milosrđe i ljubav, jer joj je udijeljena ova iznimna povlastica kao nagrada za nepokolebljivu vjeru i besprimjernu predanost. U svojemu nebeskom uzvišenju, Marija nastavlja zagovarati u korist čovječanstva, približavajući vjernike Isusu Kristu.

Život Djevice Marije ima duboko značenje u katoličkoj vjeri, simbolizirajući božansku milost, vjernost i nadu. Njezino uznesenje na nebo veliča njezinu jedinstvenu ulogu u povijesti spasenja i služi kao snažan podsjetnik na vječne nagrade koje čekaju one koji ostanu postojani u svojoj ljubavi prema Bogu. Kao katolici, Blaženu Djevicu Mariju gledamo kao uzor krjeposti i pobožnosti, tražeći njezin zagovor i vodstvo na vlastitu duhovnom putu prema vječnome jedinstvu s Bogom.

Kršćanska sadašnjost u povodu ovoga blagdana daje prigodan popust na birana djela o Blaženoj Djevici Mariji – „Mala akcija za Veliku Gospu“ traje od 7. do 17. kolovoza u knjižarama i na mrežnim stranicama.

U djelu Krunica naše Gospe glasoviti njemački teolog Romano Guardini čini nam pristupačnom molitvu od koje su živjeli naraštaji vjernika. Motritelj promatra, iz Marijina gledišta, središnji spasenjski događaj Božjega utjelovljenja. Na temeljni duhovni uvod nadovezuju se kratka teološka izlaganja pojedinih desetica i praktične upute za uvježbavanje ovog oblika molitve.

Djelo Mama kao Marija riječ je o pet različitih knjižica, odnosno brošurica, s tekstovima pape Franje: „Božićni susret“, „Traži Gospodina u jaslicama“, „Mama kao Marija“, „Hrabrost mira“ i „Mladi na terenu“. Knjižice su nadahnjujuće i zaista prikladne za svakodnevno čitanje, nose se u džepu i posežu za nenametljivim poukama pape Franje. U brošuri „Traži Gospodina u jaslicama“ papa, među ostalim, izjavljuje: „Traži Gospodina u jaslicama, traži ga tamo gdje ga nitko ne traži, u siromašnome, u jednostavnome, u malenom. Ne traži ga među svjetlima velikih gradova, ne traži ga u vanjštini. Ne traži ga u svem tom poganskom sjaju koji nam se nudi svakoga trenutka. Traži ga u stvarima neobičnim i onima koje te iznenađuju“.

Knjiga O Mariji irskoga profesora duhovnosti Christophera O’Donnella, oca karmelićanina, kratak je uvod u učenje Crkve o Djevici Mariji. Autor upoznaje čitatelje s temeljnim činjenicama marijanskoga štovanja, uključujući njegovu povijesnu pozadinu. Spominje marijanske dogme, osnovne događaje marijanske molitve i odnos protestantskih i istočnih Crkvi prema Mariji.

Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja zbornik je koji donosi predavanja sa znanstvenog skupa održanog 31. svibnja i 1. lipnja 2002. godine u Splitu. Sadržava zanimljive studije koje iz zaborava izvlače naše stare propovjednike od 16. do 19. stoljeća, i njihovo viđenje uloge Blažene Djevice Marije u životu Crkve.