U središtu katoličkog vjerovanja stoji složen koncept Svetog Trojstva – božanskog misterija o naravi i značaju samoga Boga. Sveto Trojstvo je jedinstveno postojanje u trima različitim, ali neodvojivim osobama: Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Ova središnja doktrina katoličke vjere stoljećima je osvajala umove i srca vjernika, neprekidno pozivajući na razmišljanje i strahopoštovanje prema ovoj složenoj stvarnosti, izazovnoj za ograničeno ljudsko shvaćanje i um.

Presveto Trojstvo ima duboko značenje za katolike i nudi duboke uvide u Božju narav, ali i u naše vlastito ljudsko iskustvo. Prvo, otkriva Božju odnosnu narav, koja nama pak naglašava važnost zajedništva ljubavi i sebedarja u našim ljudskim međuodnosima. Kao što su Otac, Sin i Duh Sveti ujedinjeni u ljubavi, katolici su pozvani njegovati jedinstvo, sklad i ljubav u svojim odnosima unutar Crkve, kao i s drugima izvan nje.

Presveto Trojstvo također ističe urođeno dostojanstvo i vrijednost svake ljudske osobe. Ako Bog, koji je savršena ljubav, postoji kao zajednica osobâ, to potvrđuje i kako su ljudi stvoreni za zajedništvo i međusobne odnose. Taj božanski koncept, koji je nazočan u svakom pojedincu, poziva katolike na poštovanje svetosti života, promicanje pravde i izgradnju uključivih zajednica u kojima se svi cijene, podržavaju i istinski vole.

Konačno, Presveto Trojstvo poziva vjernike na prihvaćanje otajstva i čudesnosti Božje naravi, Božje prirode. Dok pojam Trojstva može izmicati potpunomu razumijevanju, on poziva pojedince na mjesto poniznosti, strahopoštovanja i poštovanja pred božanskim. U ovom otajstvu mi katolici nalazimo utjehu, nadahnuće i duboki osjećaj pripadnosti, sigurnosti unutar božanske obitelji.

Presveto Trojstvo stoga stoji kao kamen temeljac vjere, otkrivajući Božju bit kao ljubavnu zajednicu Oca, Sina i Duha Svetoga. Ono osvjetljava svetost odnosa, dostojanstvo čovječanstva i čudesnost vječnoga Božjeg otajstva. Razmatrajući ovu božansku istinu, mi katolici produbljujemo svoje razumijevanje Božje ljubavi i pozvani smo živjeti u jedinstvu, ljubavi i štovanju, kao odrazima božanskoga Presvetog Trojstva.

Razumijevanje i tumačenje Presvetog Trojstva tema je koja okupira ljudski duh već tisućljećima. Mnogi su teološki, filozofski, književni i umjetnički radovi proizašli iz ljudske ruke o tom pitanju, a neke od njih, koji su u skladu s katoličkim naukom i koji bi mogli pomoći u Vašem vlastitom promišljanju, istraživanju i osjećanju, donosimo u nastavku.

Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju – već sâm naslov ove knjige, autorice Marije Pehar, jasno naznačuje kako je predmet njezina promišljanja Bog biblijske objave i kršćanske vjere: Bog Otac, Sin i Duh Sveti. Riječ je o savršenom jedinstvu koje čuva savršene osobnosti, te kao takvo nadilazi svako ljudsko iskustvo pa tako i svako ljudsko poimanje i razumijevanje. Teološka čežnja izražava se kao potreba za vizualnom slikom, a tu vizualnu potrebu za slikom sâm Isus ponovno vraća na teološki sadržaj objave. Na istom uvjerenju na kojem se temelji kršćanska teologija, da je trojstveni Bog inkarnacijom Sina i objavom njegova lica samoga sebe objavio i ljudima izložio, počiva tako i svaki slikovni iskaz o Bogu. U ovoj knjizi pokušava se jedno uz drugo staviti teološko promišljanje Trojedinoga Boga izrečeno riječju i teološko predočavanje Trojedinoga Boga izraženo slikom.

Kršćanska sadašnjost je u suizdanju s Hrvatskom provincijom sv. Jeronima franjevaca konventualaca izdala knjigu teologa Ivana Karlića – Vjerujem…Kateheze o katoličkoj vjeri – koji na jednostavan i konzistentan način u Godini vjere tumači sadržaj kršćanske vjere. Deset tema slijede sadržaj kršćanske vjere koji nije samo protumačen nego sadrže i aktualizacije, posebice u nekim pitanjima s kojima se današnji ljudi muče kao što su primjerice: Trojedini Bog, čovjek, vjera u Boga, svijet, ljudski život i njegov smisao, smrt i vječni život…

Mnogima se slika o trojstvenom Bogu pričinjava kao neka vrsta teološke križaljke. A ipak je vjera u trojedinog Boga revolucija slike o Bogu koja se također tiče i čovjekova samorazumijevanja kao i njegova gledanja na svijet u cjelini. Zašto je to tako i zbog čega ispovijedanje trojedinog Boga ima toliko važnu ulogu u kršćanskoj vjeri objašnjava Gisbert Greshake u knjizi Kratki uvod u vjeru u Trojedinoga Boga na vrlo dojmljiv i lako shvatljiv način, budući da ona predstavlja svojevrsni sažetak njegove ranije opsežne znanstvene studije o otajstvu trojedinog Boga. 

Trojstvena vjera u Boga je srce kršćanske teologije, a definira se kao nauk o Bogu, kao misaon i odgovoran govor o Bogu. U knjizi Bog trojstvene ljubavi, autora Franza Courtha, traži se srednji put između dva moguća načina prikazivanja. Na jednoj je strani prokušani priručnik staroga stila, koji s približnom cjelovitošću obrađuje klasična pitanja trojstvene teologije. Na drugoj strani nalaze se novi pokušaji, koji žele staviti trojstvenu vjeru u sadašnji kontekst, ne želeći se previše zadržavati na tradiciji. Ukoliko je vjera u Boga cjelovita odluka čovjeka, ona se ne može odreći aktualizacije, razumljivosti i “prijevoda” svetopisamskih izraza u suvremen govor.