Kršćanska sadašnjost objavila je novu knjigu nadbiskupa Nikole Eterovića, pod naslovom Sinodalnost: novi dinamizam. Riječ je o prijevodu knjige koju je mons. Eterović 2017. godine objavio na njemačkom i talijanskom jeziku pod naslovom: Sinodalnost: novi dinamizam. Prijedlozi za daljnji razvoj biskupske sinode. Za hrvatsko izdanje bilo je potrebno ne samo nadopuniti neke podatke nego i napisati novi prvi dio knjige. Knjiga broji 116 stranica i sastoji od dviju cjelina te zaključka i kazala imena: I) Sinodalna Crkva (tri poglavlja), II) Biskupska sinoda (četiri poglavlja). 

Zapažajući pojačani sinodalni dinamizam u Katoličkoj Crkvi posljednjih godina, nadbiskup Eterović u knjizi pruža sustavni i temeljit pregled razvoja teološkoga razmišljanja o biskupskoj sinodi i samoj sinodalnosti. Pritom sabire i tematski navodi važnije izjave Rimskoga Prvosvećenika o sinodalnosti u Crkvi koje svjedoče o posebnom zauzimanju pape Franje za sinodalni proces. Autor također ukazuje na međusobnu isprepletenost biskupske sinode i sinodalnosti u Crkvi.

Knjiga predstavlja poticaj za sinodalni hod na koji je pozvan svaki kršćanin. Ona je ujedno i vrijedan doprinos nužnoj promjeni mentaliteta svih članova Crkve koja će omogućiti da sinodalnost zaživi na svim razinama i u cijeloj Crkvi.

„Cilj ovih razmišljanja jest potaknuti raspravu o daljnjem razvoju djelovanja biskupske sinode, toga važnog dijela sinodalnoga procesa, za kojim je Sveti Otac izrazio želju da se provodi u Katoličkoj Crkvi, u kontekstu crkvenoga zajedništva i biskupskoga kolegijaliteta. Slijedom navedenoga, ova studija želi pridonijeti tome da se ostvari želja pape Franje za jačanjem zajedničkoga hoda ‘laikâ, pastirâ, biskupâ i rimskog biskupa’ kako bi se gradilo ‘sinodalnu Crkvu koja je Crkva slušanja, sa sviješću da je slušati ‘više od čuti’; te da biskupska sinoda postane ‘stjecištem toga dinamizma slušanja koje se vodi na svim razinama života Crkve’“, napisao je u zaključku knjige nadbiskup Eterović.

Knjiga Sinodalnost: novi dinamizam može se pronaći u knjižarama i web knjižari Kršćanske sadašnjosti.