“Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika! Gospodin će ga podići i, ako je sagriješio, oprostit će mu se.” (Jak 5,14-15)

Čitajući evanđelja uočavamo da, gdje god bi došao, Isus bi iscjeljivao ljude u tijelu, umu, duhu i srcu. Tijekom povijesti mnogi su crkveni redovi  imali poslanje brinuti o bolesnicima te osnivati bolnice i medicinska središta u kojima će se unaprjeđivati načini liječenja. Svake godine tisuće hodočasnika dolaze u Lourdes i slična mjesta da bi molili za ozdravljenje bolesnih. Molitva ozdravljanja je kroz čitavu povijest Crkve bila bitna sastavnica života pobožnog katolika.

Drugi vatikanski sabor podsjeća na važnost molitve za ozdravljenje odlukom da se u Konstituciju o Crkvi uključi učenje o karizmama: „Gospodin među vjernicima nastavlja dijeliti karizme, redovne i izvanredne, na dobro Crkve“ (LG br. 12). Također, Drugi vatikanski sabor donosi odluku da sakrament pomazanja bolesnih ne treba služiti samo u posljednjim trenutcima života nego da je prvenstveno riječ o sakramentu iscjeljenja kojega je zato bolje zvati bolesničkim pomazanjem (SC br. 73). Katekizam Katoličke Crkve sakrament pomirenja i sakrament bolesničkog pomazanja zajedno naziva sakramentima ozdravljanja.

Važno je imati na umu da će se potpuno iscjeljenje (spasenje) čitave ljudske osobe, tijela i duha, zbiti tek pri uskrsnuću tijela u posljednji dan (Rim 8,18-23, 2kor 4, 16-18). Do tada, tijekom vremena Crkve, kraljevstvo ostaje skriveno do određene mjere. Zbog toga je pogrešno držati Božjom voljom da u ovome životu svaka bolest i nemoć budu izliječeni. Potrebno je znati prihvatiti trpljenje kao izraz pozitivnog, djelatnog stava vjere, a ne tek pasivnog pomirenja sa zlom.

Molitvu za ozdravljanje unutar Katoličke Crkve osobito promiče Obnova u Duhu Svetome, u kojoj djeluje i Božja pobjeda. Nadahnuta svetopisamskim zapisima o Isusovim čudesima, ali i Crkvom koja nastavlja Njegovo djelo u svijetu, Romana Bilaver napisala je ovu pjesmu za molitvenu zajednicu Božja pobjeda.