Katolicki tjednik

U nedjelju 25. studenog obilježena je 10. godina ponovnog izlaženja obnovljenog Katoličkog tjednika. U uvodniku ovogodišnjeg 47. broja pod naslovom «Tjednik za danas i sutra» njezin glavni urednik vlč. Josip Vajdner između ostaloga piše sljedeće: «Iako se i sadržajno i, kao dijete svoga vremena, načinski razlikuje od onih novina koje su izlazile od 1922. do 1945., današnji Tjednik je, ne samo imenom nego i nakanom, nastavak te tiskovine. Zbog toga i ističemo da je Katolički tjednik nakon 57 godina prinudne hibernacije, koja je na novinarskom području za katolike u BiH uistinu označavala polarnu zimu, oživljen, a ne osnovan. Prvi broj, pod urednikovanjem pok. dr. Ive Balukčića, svjetlo dana je ugledao 24. studenoga 2002. godine. Na naslovnici je tada stajalo da je to godina izlaženja I., a pored nje u zagradi je bio rimski broj XXIII. Time se, očito, htjelo pokazati kako obnovljeni Tjednik vuče korijene još iz pretkomunističkoga doba. Međutim, ako je 1945. bila XXI. odnosno XXIV. godište (kad se računa od 1922. i prvotnog naziva: Nedjelja) onda logika nalaže da bi 2002. trebala biti XXII. odnosno XXV. godina tiskanja Katoličkog tjednika. Nakana je evidentna ali, pretpostavljamo, u računanju je došlo do pogreške koju ćemo ovim brojem ispraviti.»

Tijekom deset godina koliko izlazi obnovljeni Katolički tjednik, mnogi su ugradili svoje znanje, ljubav i htijenje u njegov život. Jedan od onih koji su „uskočili“ kad je, materijalno gledano, bilo najteže jest dr. Zdenko Spajić. Osim što je ovu novinu obogaćivao svojom pisanom riječju, u danom trenutku preuzeo je i službu direktora Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije i odgovornog urednika Katoličkog tjednika. U novom broju Tjednika nalazi se razgovor s dr. Zdenkom, koji je danas profesor na KBF-u.

U novome broju objavljen je i prigodni osvrt pod naslovom „Katolički tjednik je postao novina s porukom“ uzoritog kardinala Vinka Puljića povodom 10. obljetnice izlaženja Katoličkog tjednika. Više o Katoličkom tjedniku na internetskoj stranici www.katolicki-tjednik.com.

Francisko Pavljuk