Nakon ubojstva svojega supruga Hilarija je s kćeri Afrom i tri pratilje stigla preko Rima u Augsburg. Da bi preživjele, otvorile su javnu kuću. Služila je i kao gostinjac. U bijegu, prilikom progona kršćana u vrijeme Dioklecijana, sveti Narcis, biskup geronijski (Gerona je u sjeveroistočnoj Španjolskoj) i njegov đakon sveti Feliks, našli su utočište 304. u Hilarije i njezine kćeri Afre. Biskupove molitve su na Hilariju, Afru i poslugu ostavile tako snažan dojam da su prihvatile kršćansku vjeru i krstile se. Javnu su kuću zatvorile.

Mnogi Augsburgovci su prijavili Afru zbog kršćanske vjere. Kad je Afra uhićena, biskup i đakon su već bili otputovali. Budući da je Afra odbila prinijeti žrtvu rimskim bogovima, odvedena je na otok na rijeci Lah i privezana je na drvo. Odrubili su joj glavu i krvnikov pomoćnik zapalio je drvo. Preostale nagorjele kosti mučenice Afre majka je pokupila i sklonila u svoju kuću, no to se saznalo. Prema nalogu suca vijećnici su zapalili kuću Hilarije. U kući je izgorjela Hilarija i tri njezine pratilje kršćanke mučenice: sveta Digna, sveta Eutropia i sveta Eunomia.

Svetoj Hilariji i njezinim pratiljama podignuta je kapela koja je od 565. bila poznata kao hodočasničko svetište.

Danas se relikvije sv. Hilarije čuvaju u franjevačkoj crkvi sv. Jeronima u Augsburgu.