Poštovani, imam nekoliko pitanja za vas. Možete li mi pojasniti kakav je to “anđeoski jezik? Komuniciraju li anđeli putem nekog svojeg jezika koji je nama ljudima nerazuman i zvuči nam kao “brbljanje”? Postoje li ljudi kojima su se obratili anđeli na neki način, te su čuli njihov jezik? Hvala na vašem odgovoru! Leon

Poštovani Leone, svakako da postoje anđeoski jezici, jer nam Sveto pismo na više mjesta govori o anđeoskim jezicima. Tako nam sveti Pavao u Prvoj poslanici Korinćanima u trinaestom poglavlju u Hvalospjevu ljubavi piše: “Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči” (1 Kor 13, 1).

Ne samo da anđeli govore, nego nam je Bog najveće objave prenio po svojim anđelima. Sjetimo se Kristova Utjelovljenja: “Poslije šest mjeseci posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem iz Davidove kuće, komu je bilo ime Josip. A djevici bijaše ime Marija. Kad anđeo uđe k njoj, reče joj: ‘Raduj se, milosti puna! Gospodin je s Tobom!’ Na te riječi ona se prepade i poče razmišljati što znači taj pozdrav. Anđeo joj reče: ‘Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, Ti ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Previšnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova. On će vladati kućom Jakovljevom dovijeka. I kraljevstvo njegovo neće imati svršetka”. “Kako će to biti – reče Marija anđelu – jer se ja ne sastajem s mužem?” “Duh Sveti sići će na te – odgovori joj anđeo – sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim.” (Lk1, 26 – 35).

Mislim da je očito, poštovani Leone, da je anđeo govorio jezikom koji je Marija savršeno razumjela. Nije bila riječ o nečem nerazumnom što bi nam zvučalo kao “brbljanje”.

Bog je poslao svoga anđela i Josipu, koji je, kada je primijetio da je njegova zaručnica Marija trudna, namjeravao potajno otpustiti, jer je bio pravedan i jer je nije htio javno osramotiti. U tom trenutku Bog šalje anđela koji govori Josipu: “Josipe, sine Davidov, nemoj se bojati kući dovesti ženu svoju Mariju jer je ono, što je ona začela, od Duha Svetoga. Rodit će sina, i nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih” (Mt 1, 18-21).

Poštovani Leone, anđeli ne samo da govore jezikom koji ljudi razumiju, oni i pjevaju riječima i melodijom koje ljudi također razumiju. Sveti nas Luka dirljivo izvješćuje o ozračju betlehemske štalice u kojoj je Marija rodila Isusa i okoliša s pastirima i stadima. Evo tog izvješća: “U tom istom kraju boravili pastir; noćivahu pod vedrim nebom, bdijući nad stadom svojim. Najedanput im pristupi anđeo Gospodnji, i sjaj ih Gospodnji obasja, pa se vrlo uplašiše. Anđeo im reče: ‘Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak: Naći ćete Djetešce povijeno u pelenice gdje leži u jaslama!”

Odjedanput se anđelu pridruži mnoštvo vojske nebeske koja je hvalila Boga: “Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi”.

Poštovani Leone, mogao bih nastaviti prikaz anđeoskih djela za spasenje ljudi, u kojima su oni govorili jezikom koji su ljudi razumijevali, no smatram da je ovo dosta. Imaju li anđeli i neki poseban jezik, doznat ćemo kada dođemo u Kraljevstvo nebesko, a do tada molimo se anđelima da nas štite i da nas zagovaraju kod Boga da bismo stvarno dospjeli u nebo! Iskreni pozdrav i Božji blagoslov želi Vam – fra Smiljan.

Izvor: časopis Veritas – glasnik svetog Antuna Padovanskog