Porod je teško i bolno, ali istovremeno prekrasno i nezaboravno iskustvo, koje može poprimiti posebnu dimenziju ako je popraćeno molitvom. Naime, u periodu između dva truda vjernica može moliti za uspješan porod, svoje dijete, ali i snagu za buduće roditeljstvo. Po uzoru na portal Aleteiu, donosimo tri kratke i sedam malo dužih molitvi koje se mogu izgovarati u rađaoni.

KRATKE MOLITVE TIJEKOM PORODA:

1. „O Marijo, naša majko, budi naše utočište, budi naš mir na putovima života.“ (Ivan Pavao II.)

2. „Bože, u pomoć mi priteci. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.” (Sveti Benedikt)

3. „Isuse, uzdam se u tebe!“ (Pet snažnih riječi sa slike Milosrdnog Isusa)

MALO DUŽE MOLITVE TIJEKOM PORODA:

4. Molitva zlatne strijele

„Neka je uvijek slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, čašćeno i uzvisivano presveto, preslavno, najdubljeg klanjanja dostojno, silno i neizrecivo Ime Božje, na nebu, na zemlji i u podzemlju, od svih stvorenja Božjih i po Božanskom Srcu Gospodina našega Isusa Krista, u Presvetom oltarskom sakramentu. Amen.“

5. Zdravo Marijo

“Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.”

6. Dođi, Duše Sveti

“Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika i oganj svoje ljubavi u nama užeži. Pošalji Duha svoga i postat će. – I obnovit ćeš lice zemlje. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi uvijek radujemo. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen!”

7. Slava Ocu

“Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.”

8. Anđele Božji, čuvaru moj

“Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.”

9. Čin ljubavi

“Ljubim te, Bože moj, svim svojim srcem i dušom više nego sve drugo na svijetu jer si dostojan svake ljubavi. Radi tebe ljubim svoga bližnjega kao sama sebe. O, Bože, užeži ognjem svoje ljubavi moje srce!”

10. Posvetna molitva djetetu Isusu

“O Mali Isuse, naš ljubljeni Kralju, po rukama tvoje Majke pune ljubavi, tebi posvećujem (ime), svoje dijete. Stavi ga/je pod svoju zaštitu, sačuvaj ga/je od bolesti i svih štetnih utjecaja. Čuvaj ga/je čisti/o/m i dopusti da on/ona može rasti, poput tebe, u milosti i kreposti pred Bogom i ljudima. Mali Isuse, blagoslovi (ime). Amen.”

*Pročitajte još: Molitva majke koja očekuje dijete