Darom znanja stalno i spremno upoznajemo sve što se odnosi na naš postupak i postupak naših bližnjih. Spoznajemo što treba vjerovati ili ne vjerovati, činiti ili propustiti, sredinu između dviju krajnosti u vršenju kreposti, red u učenju, vrijeme koje treba posvetiti svakoj pojedinoj disciplini. Ali to se spoznaje samo općenito. Dar savjeta nam propisuje pojedinosti koje moramo činiti ako smo već spremni na djelo.

Nadalje, znanjem spoznajemo stanje naše duše, naše nutarnje čine, tajne pokrete srca, njihovu narav, dobrotu, zloću, uzroke, izvore, ciljeve ii nakane, učinke i posljedice, zaslugu i kaznu.

Upoznajemo predmete i želje sasvim ljudske, njihovu nepotrebnost za nutarnji nadnaravni život, ništavost i ispraznost, kratkoću njihova vijeka, nesposobnost da nas usreće, njihovu štetnost i opasnost po spasenje.

Naučimo se odnositi i postupati s bližnjima s obzirom na nadnaravni cilj zbog kojega smo stvoreni. Propovjednik spoznaje ovim darom što treba govoriti svojim slušateljima i kako ih oduševiti. Upravitelj duša upoznaje stanje duša koje vodi, njihove duhovne potrebe, lijekove za njihove mane, zapreke koje stavljaju svojoj savršenosti, najkraći i najstalniji put dobroga vodstva. On uviđa kako ih treba tješiti ili mrtviti, što Bog čini s njima i što one trebaju učiniti kako bi sudjelovale s Bogom i ispunile Božje naume. Poglavar spoznaje kako treba usmjeriti svoje podložnike.

Oni koji imaju najviše dara znanja najviše su rasvijetljeni u ovome. Oni opažaju sve čudesno u vršenju kreposti. Otkrivaju drugima nepoznate stupnjeve savršenstva. Jednostavnim pogledom spoznaju jesu li neka djela Bogom nadahnuta i u skladu s Njegovim naumima, a čim se malo udalje od Božjega puta, to odmah zamijete. Tamo gdje drugi ne vide nesavršenost, oni je zapaze i ne mogu ih prevariti osjećaji ni iznenaditi zavodljivosti u svijetu. Ako im se obrati bojažljiva duša, znat će je uputiti kako se osloboditi svojih skrupula. Ako trebaju govoriti redovnicima ili redovnicama, doći će im zgodne misli za duhovne potrebe ovih osoba i prema duhu njihova reda. Poteškoće savjesti izvrsno rješavaju. Pitajte ih o razlogu njihova odgovora i neće vam znati reći ni riječi, jer ovo spoznaju bez umovanja, svjetlom višim od svakoga razuma.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Louisa Lallemanta “Nauk o duhovnom životu”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.