Bog nam dopušta da činimo ponižavajuće pogreške jer se tako učimo poniznosti. Pogreške nam pomažu bolje upoznati sami sebe, spoznati vlastita ograničenja, kao i slabosti te oholost. Ignacije je zajednici u španjolskome mjestu Alcali rekao na koji je način najbolje izlaziti nakraj s neugodnošću i sramom.

Ako bilo tko učini nešto ponižavajuće te se čini kako bi ga zbog toga trebalo manje cijeniti no prije, neka se ne obeshrabri i ne poželi odustati, nego neka se ponizi i traži oproštenje od onih koje je njegov loš primjer mogao sablazniti… Neka zahvaljuje Bogu koji mu je dopustio da doživi poniženje kako bi svi uvidjeli kakav uistinu jest. Ne smije željeti u ljudskim očima izgledati bolji no što je u očima Božjim. Braća koja ga promatraju trebaju misliti kako sami mogu pasti u još veću slabost i trebaju moliti Boga da ih ojača.

Pisma 440

Razmisli

  • Moram tražiti oproštenje kada pogriješim, čak i ako to podrazumijeva svraćanje pozornosti na moje prijestupe. 
  • Trebam Bogu zahvaljivati na poniženjima, iako zapravo ne osjećam zahvalnost.
  • Trebam nastojati drugima odmah oprostiti i učiti iz njihovih pogrešaka kao da sam osobno doživio/jela poniženje.

Predoči

“Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.” (Lk 15,18–19)

Upamti

Ne smijem željeti u očima drugih izgledati bolji/a nego što to jesam u Božjim očima.

Gornji tekst izvadak je iz knjige sv. Ignacija Lojolskog “Radi, moli, voli”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net