22. srpnja 1799. rođena je Pauline Jaricot, utemeljiteljica prvoga misionarskog djela, Djela za širenje vjere i Žive krunice. Paulina je rođena u dobrostojećoj obitelji, a preminula u siromaštvu. Ta vjernica laikinja, koja je živjela u prvoj polovici devetnaestog stoljeća, bila je hrabra žena, pozorna na promjene vremena s univerzalnom vizijom poslanja Crkve.

“Neka njezin primjer u svima probudi želju za sudjelovanjem, molitvom i milosrđem, u širenju Evanđelja u svijetu. Pljesak novoj blaženici!” – poručio je papa Franjo nakon molitve Kraljice neba, u nedjelju, 22. svibnja 2022. godine.

Izvrsno je povezivala duhovno i molitveno usmjerenje s konkretnim odricanjima, doprinosima i akcijama za potrebe misija. Vodila ju je misao da je najjednostavniji i najučinkovitiji način pomaganja misija u spajanju zajedničke molitve i zajedničkog djelovanja.

Paulina piše: “Ogromna želja za ljubavlju i sveobuhvatna žeđ da posjedujem svog Boga natjerala me da poželim djelovati u njegovu slavu. Željela sam pridonijeti slavi Crkve. Nikad nisam osjećala poziv za redovničkim životom. Željela sam gledati proslave odijevanja redovnica, ali neodoljiva sila izvela me s radošću iz tog svetog mjesta i kao da je meni zavapila: na ovaj se način ne bi trebala posvetiti Isusu Kristu” (Georges Naïdenoff, Pauline Jaricot, op. cit., str. 39)

Kada se Paulina obratila i odlučila uzeti život u svoje ruke, zapravo prepustiti ga u Božje ruke, ona odabire ljubav usmjerenu na misijsko djelovanje. Svoj život posvetila je misionarstvu, molitvi i služenju siormašnih. Slijedimo njezin primjer!

Bila je „učenica-misionarka“, kako ju naziva Sveti Otac, s karakteristikama apostola, svjedoka Uskrsloga, poput žena koje su slijedile Isusa i svjedočile za njega nakon njegova uskrsnuća. Živi od euharistije, izvora i vrhunca kršćanskog života. Zapravo, budući da vjernici krštenjem postaju dio Crkve i „sudjelujući u Euharistijskoj žrtvi, koja je izvor i vrhunac svega kršćanskog života, oni prinose Bogu božansku Žrtvu i same sebe s njome: tako svi, bilo prinosom bilo svetom pričešću, ispunjaju svoju za­daću u liturgijskom činu, ne svi jednako, nego svaki na svoj način“ (II. Vatikanski koncil, Lumen gentium, br. 11).

Paulina je cijenila samo unutarnji vapaj ljubavi – molitvu tijekom koje vjernik ujedinjuje svoje srce s predragocjenim veličinama svetih srca – srca Isusova i Marijina. Na taj način postupno učimo djelovati tako da smo ujedinjeni s Isusom i Marijom.

MOLITVA ZA DOBIVANJE MILOSTI PO ZAGOVORU BLAŽENE PAULINE MARIE JARICOT

Bože naš Oče, ti si nadahnuo blaženu Pauline Marie Jaricot na utemeljenje Djela za širenje vjere i „Žive krunice“, kao i na zalaganje za bolesne i siromašne. Udijeli nam, po njezinu zagovoru… [izgovara se tražena milost]. Neka se, po njezinu primjeru, što veći broj kršćana posveti naviještanju Evanđelja, kako bi muškarci i žene našeg vremena i svi narodi mogli otkriti tvoju beskrajnu ljubav očitovanu u Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji živi i kraljuje s Tobom u jedinstvu Duha Svetoga u sve vjekove. Amen

(Zadobivene milosti poslati na: mission.croatia@misije.hr)

Blažena Pauline Jaricot, moli za nas!