Krist je moja ljubav, on je sav moj život!

Ljubiti znači dati sve i dati samoga sebe.

Da bih Te mogla ljubiti kao što ti mene ljubiš, moram uzajmiti Tvoju vlastitu ljubav. Samo tada mogu naći odmora.

O kako je lijepa naša vjera! Umjesto da nam stisne srca kao što to misli svijet, ona ih uzdiže i osposobljava da ljube, ljube skoro beskonačnom ljubavlju, jer se ona mora nastaviti i poslije ovoga života.

Ja ne želim skupljati zasluge za nebo, hoću raditi samo za Tvoju ljubav, s jednim ciljem da Tebe razveselim, da tješim Tvoje presveto Srce i da spašavam duše koje će Te vječno ljubiti.

Moja trapljenja sastojala su se u svladavanju moje volje, koja je uvijek bila spremna da se nametne, u ustezanju od prigovaranja, u iskazivanju malih usluga ne tražeći koristi od njih.

Evo, tako će se istrošiti moj život… Ja nemam drugoga sredstva da Ti dokažem svoju ljubav, nego da bacam cvijeće, to jest, da ne propustim nijednu malu žrtvu, nijedan pogled, nijednu riječ, da iskoristim sva najmanja djela i da ih činim iz ljubavi…

Ljubav mi je dala ključ moga zvanja. Shvatila sam, ako Crkva ima tijelo sastavljeno od različitih udova, da joj onda ne nedostaje najpotrebniji i najplemenitiji od svih udova: shvatila sam da Crkva ima Srce i da to Srce gori od ljubavi. Shvatila sam da jedino ljubav oživljuje udove Crkve, te kad bi se ljubav ugasila, ne bi više apostoli navješćivali Evanđelja, mučenici ne bi više htjeli prolijevati svoju krv… Shvatila sam da ljubav obuhvaća sva zvanja, da je ljubav sve, da ona obuhvaća sva vremena i sva mjesta… jednom riječju, da je ona vječna!…

Svi najsavršeniji darovi nisu ništa bez ljubavi…

Kao što sunce u isti čas obasjava i visoke cedre i svaki mali cvijetak kao da je jedini na zemlji, isto se tako naš Gospodin napose bavi svakom dušom kao da nema njoj jednakih.

Ne bojte se reći Isusu da ga ljubite, pa i kad to ne osjećate. To je sredstvo da prisilite Isusa da vam pomogne, da vas nosi kao malo dijete koje je odveć slabo da hoda.

Isus ne gleda toliko na veličinu djela niti na njihovu teškoću koliko na ljubav koja potiče na ova djela.

Što se mene tiče, ja ne poznajem drugoga sredstva da se dođe do savršenstva osim ljubavi…Ljubiti, kako nam je srce za to stvoreno!

Ostanimo daleko od svega onoga što sjaji, ljubimo svoju malenost, ljubimo stoga što ništa ne osjećamo, tada ćemo biti siromašni duhom i Isus će doći po nas, koliko god daleko mi bile, On će nas preobraziti u plamen ljubavi…Pouzdanje i samo pouzdanje mora nas dovesti do Ljubavi…

Bitno.net