papa-franjo-1

Danas su bračne i obiteljske veze na mnogo načina stavljene u kušnju – započeo je Papa razmišljanjem o današnjoj kulturi koja – kako je rekao – ističe narcisoidni individualizam, poimanje slobode nepovezane s odgovornošću za drugoga, sve veće ravnodušje prema općemu dobru, nametanje ideologijâ koje izravno napadaju nacrt obitelji, kao i sve veće siromaštvo koje prijeti budućnosti brojnih obitelji.

Tu su zatim otvorena pitanja razvoja novih tehnologija koje čine mogućom praksu koja je katkada u sukobu s istinskim dostojanstvom ljudskoga života – istaknuo je Sveti Otac. Sve više prevladava ‘ja’, a ne ‘mi’, odnosno pojedinac nad društvom. Rezultat je to koji je u opreci s naumom Boga koji je svijet i povijest povjerio savezu muškarca i žene.

Rodna ideologija – zaprepašćujuća

Ne imenujući izravno rodnu ideologiju, Papa je istaknuo da je potrebno prepoznati razliku kao bogatstvo i obećanje, a ne kao razlog za podložnost i samovolju. Priznavanje dostojanstva muškarca i žene zahtijeva ispravno vrjednovanje njihova uzajamnog odnosa. Kako možemo dobro poznavati konkretno čovještvo koje je dio nas, ako ga ne upoznamo kroz tu razliku? – upitao je papa Franjo.

Nemoguće je zanijekati prinos moderne kulture u otkrivanju dostojanstva seksualne razlike. Zbog toga je također vrlo zaprepašćujuće ustvrditi da se sad ta kultura čini kao da je blokirana težnjom za brisanjem razlika, umjesto da se riješe problemi koji ju umrtvljuju – primijetio je Sveti Otac te istaknuo – Doista, kada između muškarca i žene stvari idu dobro, dobro idu i svijet i povijest. U suprotnom svijet postaje negostoljubiv, a povijest se zaustavlja.

Ljepota braka i milosrđe za ranjene obitelji

Svjedočenje ljepote kršćanskoga iskustva obitelji trebat će nas još temeljitije nadahnuti – istaknuo je Papa. Istodobno – dodao je – potrebno je imati mnogo samilosti i milosrđa za ranjivost i pogrješivost ljubavi među ljudskim bićima, ali ne smijemo se prepuštati ljudskom neuspjehu, kako bismo poduprli iskupljenje božanskoga nauma o obitelji, ikoni Božjega saveza s cijelom ljudskom obitelji.

Dobro je, naime, priznati da smo katkada prikazali preapstraktni teološki ideal braka, gotovo umjetno sastavljen, daleko od konkretne situacije i stvarnih mogućnosti obiteljî takve kakve jesu. To pretjerano idealiziranje, ponajviše kada nismo pobudili pouzdanje u milost, nije učinilo to da brak bude poželjniji i privlačniji, nego upravo suprotno – istaknuo je papa Franjo podsjećajući na apostolsku pobudnicu Amoris laetitia.

Blizina Crkve

Spomenuvši dvije sinode o obitelji, Papa je kazao da su one pokazale da je potrebno proširiti razumijevanje i skrb Crkve za to otajstvo ljudske ljubavi u kojemu se ističe Božja ljubav za sve. U tom smislu današnja pastoralna tema nije samo ona o ‘udaljenosti’ mnogih od ideala i prakticiranja kršćanske istine o braku i o obitelji; još je odlučnija, naime, tema ‘blizine’ Crkve. Riječ je o blizini s novim naraštajima bračnih parova, kako bi blagoslov njihove veze sve više bio uvjerljiv, i kako bi ih pratio, kao i blizina situacijama ljudske slabosti, kako bi ih milost mogla iskupiti, oživjeti i ozdraviti. Nerazrješiva veza Crkve s njezinom djecom najjasniji je znak vjerne i milosrdne Božje ljubavi.

Teologija i pastoral idu zajedno

Na kraju je papa Franjo podsjetio da teologija i pastoral idu zajedno. Nemojmo zaboraviti da i dobri teolozi, kao dobri pastiri, mirišu po narodu i po ulici te, svojim razmišljanjem stavljaju ulje i vino na ljudske rane. Teološki nauk koji ne dopušta da ga evangelizatorska svrha i pastoralna skrb Crkve usmjeravaju i oblikuju, jednako je nezamisliv kao pastoral Crkve koja ne zna iskoristiti objavu i njezinu tradiciju u vidiku boljega poznavanja i prijenosa vjere – kazao je papa Franjo.

Radio Vatikan | Bitno.net