Turizam

I turizam treba biti prosvijetljen i preobražen Božjom Riječju – istaknuo je papa Benedikt XVI. u poruci za Sedmi svjetski kongres dušobrižništva turizma, koji je započeo 23. travnja u meksičkom gradu Cancúnu. U dokumentu, upućenom kardinalu Antoniu Mariji Vegliòu, Papa je istaknuo prednosti i opasnosti tog područja, primjećujući da i turizam može biti prigoda za novu evangelizaciju.

Turizam, kao odmor i razonoda, može potaknuti prigode za snošljivost i mir, dijalog i sklad usred različitosti – istaknuo je među ostalim Sveti Otac. Osim toga, nova evangelizacija na koju smo svi pozvani – napisao je Papa – traži od nas da imamo na umu i da iskoristimo brojne prigode koje nam turizam daje za predstavljanje Krista kao najvišeg odgovora na pitanja današnjega čovjeka. Mogućnost koju nam daju putovanja, da se divimo ljepoti zemalja, kulturā i prirode, može nas dovesti do Boga, podupirući iskustvo vjere.

S druge pak strane, – napomenuo je Sveti Otac – turizam nije lišen opasnosti, ni negativnih stvari. Riječ je o zlima s kojima se valja hitno suočiti, jer pogađaju prava i dostojanstvo najsiromašnijih i najslabijih. Papa tu posebno upozorava na podmuklo zastranjenje seksualnoga turizma koji s moralnoga, psihološkoga i zdravstvenoga vidika razara živote pojedinaca, brojnih obitelji, a ponekad i cijelih zajednica. Papa, osim toga, spominje i trgovinu ljudima iz seksualnih razloga, ili pak radi transplantacije organa, kao i iskorištavanje maloljetnika do kojega, nažalost, dolazi u mnogim turističkim područjima. Sve to – istaknuo je Papa – ima navesti one koji se posvećuju svijetu turizma, kao i cijelu međunarodnu zajednicu, da pojačaju nadzor, te spriječe i usprotive se tim zastranjenjima.

Sveti je Otac stoga izrazio nadu u učinkovito promicanje drugačijega turizma, te istaknuo da je uživanje povremenoga odmora prigoda, kao i pravo. U poruci je Papa potom istaknuo tri područja na kojima se ima razviti dušobrižništvo turizma. Najprije, turizam valja prosvijetliti socijalnim naukom Crkve, promičući kulturu etičkoga i odgovornoga turizma, kako bi poštovao dostojanstvo osoba i naroda, bio dostupan svima, te bio pravedan, održiv i ekološki. Drugo, pastoralno djelovanje ne smije nikada zaboraviti put ljepote. Važno je paziti na prihvat, te organizirati turističke posjete u poštovanju svetih mjesta i liturgijskih obreda. I na kraju, dušobrižništvo turizma ima pratiti kršćane u iskorištavanju njihova odmora i razonode na način da budu korisni za njihov ljudski i duhovni rast – istaknuo je Sveti Otac te na kraju poruke potaknuo da dušobrižništvo turizma bude punopravni dio redovnoga dušobrižništva Crkve.

Na poticaj Papinskoga vijeća za dušobrižništvo selilaca i putnika u meksičkom se gradu Cancún, naime, od 23. do 27. travnja održava sedmi Svjetski kongres dušobrižništva turizma. Više od 200 sudionika iz 40 zemalja razgovara o tri važne teme: – istaknuto je u priopćenju spomenutoga vijeća – o turizmu općenito, o vjerskom turizmu, te o turizmu kršćana. Velika se pak pozornost posvećuje i društvenim promjenama na tom području, među kojima turizmu kao gospodarskom bogatstvu i sredstvu za nadvladavanje siromaštva, te borbi protiv seksualnoga turizma.

Što se tiče općega turizma valja nastojati učiniti ga doista čovječnom stvarnošću koja, također, očovječuje – istaknuo je u priopćenju kardinal Antonio Maria Vegliò, predsjednik Papinskoga vijeća za dušobrižništvo selilaca i putnika. Turizam nije samo jedna od mogućnosti, nego pravo svih ljudi – dodao je kardinal. (rv/bitno.net)