Prefekt Dikasterija, kardinal Marcello Semeraro, tijekom konferencije „Svetost danas” u Augustinianumu u Rimu, istaknuo je kako je Papa rekao da se ta stvarnost, koja će biti povezana s djelovanjem Dikasterija za kauze svetaca, ponovno uspostavi na stabilan način.

Naime Komisija za svjedoke vjere, koja će biti osnovana ususret Svetoj godini 2025., bila je već prethodno osnovana na zahtjev svetog Ivana Pavla II. prigodom jubileja 2000. godine. Kako je objasnio kardinal Semeraro u razgovoru za Vatican News, sv. Ivan Pavao II. želio je istaknuti likove muškaraca i žena koji su, iako nisu bili kanonizirani, snažno izražavali svoju vjeru. Stoga je Zajednica svetoga Egidija dobila zadatak osnivanja takve komisije. Sastavljen je i popis s biografijama ljudi koji su govorili cijelom kršćanskom svijetu, a ne samo katoličkom.

Iskustvo te komisije, rekao je prefekt, bilo je ograničeno samo na jubilej 2000. godine. No ta se ideja ponovno pojavila u pripremi za nadolazeći jubilej 2025. godine: papa Franjo zatražio je da se komisija osnuje, povezujući ju s djelovanjem Dikasterija za kauze svetaca. Komisija, kaže kardinal, trebala bi se pokrenuti u nadolazećim danima.

Kao primjer svjedoka vjere, kardinal Semeraro istaknuo je Dietricha Bonhoeffera, teologa i pastora koji je ubijen zbog suprotstavljanja nacizmu. „Crkva ga ne proglašava mučenikom jer nije bio katolik. Međutim, on je lik u nastajanju kao kršćanski svjedok. Poput Bonhoeffera, postoje mnogi drugi. Svetost nije uvijek odmah vidljiva u očima vjernika. Naša je služba da to iznesemo na vidjelo. Mi ‘ne gradimo svece’, ali pomažemo papi u razlučivanju. Moramo pokazati da svetost nije daleko od nas, već da je to poziv koji se tiče svih. Nije potrebno biti proglašen svetim, ali moramo odgovoriti pozivu na svetost”, kazao je kardinal Marcello Semeraro.