“Ako su kroz povijest podjele bile uzrok patnje, danas se moramo posvetiti preokretu tog trenda, napredujući na putovima jedinstva i bratstva koji započinju upravo molitvom, proučavanjem i zajedničkim radom”, rekao je tom prilikom.

Poticaj kršćanima da hode ujedinjeni i da se zauzimaju u svjedočenju papa Franjo je uputio susrevši se danas u Apostolskoj palači sa sudionicima XXVI. pavlinskog ekumenskog kolokvija, inicijative koju je ubrzo nakon Drugoga vatikanskog sabora pokrenula skupina znanstvenika iz desetak zemalja i iz različitih kršćanskih tradicija. To je dovelo do intenzivnoga hoda u proučavanju i istraživanju, pridonoseći biblijskom i duhovnom poznavanju poslanicā Apostola narodā.

“Susret, koji uključuje različite kršćanske vjeroispovijesti i ljubitelje svetoga Pavla, koji susrećući se dijele svoju specifičnost studija, ali i izvornost kulture podrijetla i života vjere svoje kršćanske zajednice, daje veliki prinos jer otvara za dijalog među različitim polazištima koja traže zajednički teren polazeći od Svetoga pisma i omogućuje točnu i znanstvenu egzegetsku usporedbu, koja nalazi svoj životni prostor u molitvi i duhovnosti. Pritom omogućuju da se istakne ljepota apostolovih pisama i njihova važnost za kršćanski i crkveni život, naglasio je,

Osim toga, prema Papinim riječima, u pavlovskom je ekumenskom kolokviju i hrabrost da se prevladaju prepreke nepovjerenja, koje se često podižu kada smo pozvani susresti drugoga, a još više kada drugi ima drugačiju tradiciju od naše.

Osvrnuvši se potom na razmatranje 9., 10. i 11. poglavlja Pavlove poslanice Rimljanima koja su ove godine u središtu Kolokvija, rimski je biskup istaknuo da je riječ o izvanrednom izlaganju otajstva spasenja, koje dovodi u odnos – te stoga u dijalog – darove i Božji poziv Izraelu te nadu evanđelja, kroz koju nam Apostol narodā daje bitnu poruku na kojoj valja produbljivati biblijske studije i njegovati ekumenski dijalog.

“Bog ne propušta održati svoja obećanja spasenja i strpljivo ih provodi, čak i na neočekivane i iznenađujuće načine. Ali temeljna je sigurnost da se vjernici mogu pouzdati u Božje milosrđe i obećanja. Čak i u njihovoj slabosti i u višestrukim prijetnjama koje ugrožavaju njihovu vjeru, mogu računati, po Kristovoj smrti i uskrsnuću, na učinkovito obećanje Božje milosti”, poručio je Papa.

Sveti je Otac potaknuo sudionike pavlovskog ekumenskog kolokvija da nastave akademski, biblijski, duhovni i bratski dijalog, da stave u optjecaj izvorno bogatstvo kojega je svatko nositelj, da nastave biblijsko istraživanje točno i kompetentno. Pritom, međutim, trebaju dopustiti da ih zadive bezbrojni duhovni izvori sadržani u Pavlovim poslanicama kako bi kršćanskim zajednicama pružili ‘nove riječi’, sposobne prenijeti milosrdnu dobrotu Oca, aktualnost Kristova spasenja, te obnoviteljsku nadu Duha. Stoga je izrazio nadu da će rad proučavatelja svetoga Pavla, često naporan i skriven, ojačati među vjernicima ekumenski duh, duh dijaloga i bratstva koji pomaže zajednički hod u traženju Gospodina.

Na kraju je papa Franjo potaknuo prisutne da nastave ekumenski hod, da zajedno hode, mole i rade. “Pravi se ekumenizam ostvaruje hodeći: ne smijemo se bojati hodati, hodati s drugima, s povjerenjem u druge; te u služenju: služiti siromasima i pomagati kršćanskim, a i nekršćanskim zajednicama. Hod i služenje: idite tako naprijed”, rekao je.