U Vatikanu je danas započeo 30. susret Vijeća kardinala koji će se održavati do 27. lipnja i kojim predsjeda papa Franjo. Vijeće će raditi na novoj apostolskoj konstituciji čiji je privremeni naslov, kao što je već poznato, „Propovijedajte evanđelje“. Nacrt teksta koji je odobrilo Vijeće kardinala poslan je predsjednicima nacionalnih biskupskih konferencija, sinodama Istočnih Crkvi, dikasterijima Rimske kurije, konferencijama viših redovničkih poglavara i poglavarica, te nekim papinskim sveučilištima od kojih je traženo da pošalju svoje primjedbe i prijedloge.

Taj važan papinski dokument trebao bi zamijeniti sadašnju apostolsku konstituciju „Dobar Pastir“ Ivana Pavla II. koja je na snazi od 28. lipnja 1988. godine, a sastavljena je od 193 članka, 2 dodatka i nekoliko promjena koje su uvedene motu proprijom pape emeritusa Benedikta XVI., 2011. i 2013. godine, te motu proprijom pape Franje 2014. godine. Na posljednjem susretu Vijeća kardinala koji se održao od 8. do 10. travnja, dogovoren je postupak savjetovanja o novoj apostolskoj konstituciji.

Na istom zasjedanju u travnju sudjelovalo je svih šest članova Vijeća kardinala: Papin državni tajnik, kardinal Pietro Parolin; koordinator, kardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga; kardinal Reinhard Marx; kardinal Seán Patrick O’Malley; kardinal Giuseppe Bertello i kardinal Oswald Gracias. Osim njih prisutni su bili i tajnik Vijeća, monsinjor Marcello Semeraro te dotajnik monsinjor Marco Mellino.

Tijekom travanjskog susreta kardinali su raspravljali i o drugim temama kao što je misionarsko usmjerenje koje sve više mora usvojiti Kurija u svjetlu nove apostolske konstitucije; zauzetost za jačanje procesa sinodalnosti u Crkvi na svim razinama; potreba veće prisutnosti žena u službama upravljanja u tijelima Svete Stolice. Na kraju je ponovo istaknuto da je Vijeće kardinala tijelo koje ima zadatak pomoći Papi u upravljanju univerzalnom Crkvom, te da njegova uloga ne završava objavljivanjem apostolske konstitucije.

Vatican News | Bitno.net