Dokument potiče na pozornost prema kvaliteti kruha i vina namijenjenih za Euharistiju, kao i prema osobama koje ih pripremaju, te daje neke praktične upute.

Dok su se, naime, do sada redovničke zajednice obično brinule za pripremu kruha i vina za euharistijsko slavlje, – istaknuto je u dokumentu – danas se oni prodaju i u supermarketima, trgovinama i putem interneta. Kako ne bi bilo dvojbi oko valjanosti euharistijske materije vatikanski dikasterij savjetuje biskupima da u vezi s tim daju upute, primjerice tako da se euharistijska materija potvrdi odgovarajućim certifikatima.

U dokumentu se prije svega podsjeća da kruh koji se upotrebljava na slavlju ima biti beskvasan, napravljen isključivo od pšenice i nedavno pripremljen, kako ne bi bilo opasnosti od raspadanja. Teška je zloporaba u kruh za Euharistiju dodavati voće, šećer ili med. Podrazumijeva se da hostije trebaju pripremati osobe koje, ne samo da se ističu čestitošću, nego imaju biti i stručne u pripravi, te trebaju posjedovati odgovarajuće oruđe.

Vino ima biti prirodno, napravljeno od plodova loze, čisto, nepokvareno, i ne pomiješano s drugim sastojcima. Valja paziti da bude čuvano u savršenom stanju i da se ne pretvori u ocat. Apsolutno je zabranjeno rabiti vino čiji je valjanost, kao i njegov izvor, sumnjiva. Crkva, naime, zahtijeva sigurnost uvjetâ potrebnih za valjanost sakramenata – istaknuto je u dokumentu.

Što se pak tiče pravila koja se odnose na osobe koje, iz raznih i ozbiljnih razloga, ne mogu uzimati uobičajeno pripremljen kruh, ili vino uzavrelo na uobičajen način, ističe se da hostije koje su potpuno bez glutena nisu valjana materija za Euharistiju. Valjana su materija hostije koje su djelomično bez glutena i takve da u njima ima dovoljno glutena za njihovu pripravu bez stranih dodataka, i ne pribjegavajući postupcima koji izobličuju kruh. Mošt, odnosno sok od grožđa, svjež ili konzerviran na način da se vrenje prekine postupcima koji ne mijenjaju njegovu narav (primjerice zamrzavanjem), valjana je materija za Euharistiju.

Kongregacija za bogoštovlje i sakramentalnu stegu je, osim toga, odlučila da se euharistijska materija pripravljena s genetski modificiranim organizmima može smatrati valjanom. Očekujući slojevitost situacijâ i prilikâ, kao što je nedostatak poštovanja prema svetomu, uočava se praktična potreba da se, po nalogu nadležne vlasti, odredi tko će doista jamčiti prirodnost euharistijske materije od strane proizvođača, kao i njezine prikladne distribucije i prodaje – stoji na kraju dokumenta koji su potpisali pročelnik Zbora za bogoštovlje i sakramentalnu stegu kardinal Robert Sarah, i tajnik dikasterija nadbiskup Arthur Roche.

Radio Vatikan | Bitno.net