Dan nakon Papina apela za mir u Ukrajini nakon molitve Anđeoskog pozdravljenja, mons. Kulbokas ponavio je taj apel pozivajući na kontinuirani dijalog između stranaka.

U razgovoru za Vatican News, nuncij je kazao kako su sve veće tenzije te da među stanovništvom vlada zabrinutost i strah. No unatoč tomu, ukrajinski narod pokazuje i veliki otpor, napomenuo je.

U tom stanju zabrinutosti, nuncij je istaknuo i kako je dio poslanja Katoličke Crkve, ali i drugih vjerskih zajednica, uvesti određeni mir u tim izvanrednim situacijama. Spomenuo se velikog broja ohrabrujućih homilija, kao i molitve za mir ispunjene žarom. Osjećate zabrinutost vjernika koji dolaze u župe, ali osjećate i duboku molitvu jer dobro znamo da molitva nije bilo što, ona ima ogromnu moć promijeniti srca, promijeniti tijek povijesti, napomenuo je.

Govoreći o dijalogu, nuncij je kazao kako ono sada nailazi na prepreke. Događa se ono što se događa u obiteljima kada dođe do sukoba, koji se ne rađa u tom trenutku, već postoje prethodni uzroci koji su doveli do tih nesuglasica, primijetio je. Ovo je jedan vidik… Kada se dijalog prekine, krivnja je na mnogima, a ne samo na nekima koji su izravno uključeni, smatra nuncij Kulbokas.

Drugi aspekt koji je uočio nuncij jest da Crkva ponovno otkriva ljepotu vlastitog poziva jer u političkom dijalogu izabrati put mira znači imati puno hrabrosti. Stoga, rekao je, kada molimo za mir, molimo i za hrabrost političara. Poslanje Crkve je na svakoga gledati kao na brata, stoga kada govorimo o dijalogu i kada za njega molimo, kao Crkva znamo da imamo poslanje prosvijetliti dijalog, rekao je, dodajući kako kada osobno moli, kada moli za mir, zna da je u svakom trenutku Isus sposoban prosvijetliti jednog ili drugog političara, jednog ili drugog vojnika i dijametralno promijeniti odluke.

Potrebno je vrlo malo, samo promjena perspektive, prelazak iz jednostranosti u otvorenosti za druge, poput braće, i odluke se mijenjaju, rekao je.

Iako je situacija vrlo napeta, teška, ljudski gledano, to je način da Crkva ponovno otkrije svoje poslanje, zaključio je nuncij Kulbokas. Možemo dodati i kako smo kao zajednica vjernika pozvani doprinijeti izgradnji društva, nacija, država, ali ta izgradnja nikada ne znači ići protiv bilo koga, već prije svega graditi sebe, jedinstvo, razumijevanje. Isto tako znači izgradnju većeg razumijevanja među crkava, jer što smo više ujedinjeni to ćemo biti jači iznutra i sposobniji drugima svjedočiti evanđelje.