U razgovoru za agenciju Reuters s novinarom Philom Pullellom, papa Franjo otkrio je da će imenovati dvije žene u Dikasteriju za biskupe, koje će biti uključene u proces izbora novih biskupa. Papa je odgovorio na pitanje o prisutnosti žena u Vatikanu, o odredbama nove apostolske konstitucije „Praedicate Evangelium” kojom se reformira Kurija te o tome koji bi se dikasteriji u budućnosti mogli povjeriti laiku ili laikinji.

„Otvoren sam neka se da takva prilika. Uprava Države Grada Vatikana trenutno ima zamjenicu guvernera… Sada će u Dikasteriju za biskupe, u komisiji za izbor biskupa, prvi put biti dvije žene. Na taj se način pomalo otvara“. Papa Franjo je zatim dodao kako u budućnosti vidi moguće imenovanje laika za vođenje dikasterija poput onog za laike, obitelj i život, onog za kulturu i obrazovanje ili Knjižnice, koja je gotovo kao dikasterij.

Papa Franjo stoga je podsjetio da je prošle godine po prvi put imenovao ženu na mjesto „broj dva“ u Upravi Države Grada Vatikana, sestru Raffaellu Petrini. Osim toga, papa Franjo je imenovao sestru Nathalie Becquart, francusku članicu Sestara misionarki Ksaverki, podtajnicom Biskupske sinode. Među laikinjama koje već obnašaju visoke položaje u Vatikanu su Barbara Jatta, prva ravnateljica Vatikanskih muzeja i Cristiane Murray, zamjenica ravnatelja Tiskovnog ureda Svete Stolice. Obje je predložio sadašnji Papa.

Prošlog se mjeseca kardinal Kevin Joseph Farrell, prefekt Dikasterija za laike, obitelj i život, našalio da bi s proglašenjem nove konstitucije o kuriji mogao biti posljednji svećenik koji će voditi taj odjel.