U emisiji su sudjelovali provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru fra Tomislav Šanko, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Milan Krišto i generalni delegat u procesu prestrukturiranja fra Domagoj Runje, javlja IKA.

Zbog sve manjeg broja braće, Provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru do 2025./2026. postat će kustodija ovisna o Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu. Provincijal Šanko pojasnio je da se radi o procesu prestrukturiranja koji je bio potreban kako bi se povećala kvaliteta njihovog života i ulio novi život u franjevačko biće na području na kojem žive.

„Godinama se broj fratara smanjuje i kvaliteta života je opala. Došli smo u situaciju da ne možemo sami ‘pokriti’ sve samostane. No, više od samostana bitna je kvaliteta života i identitet naše karizme. Mislim da smo kao franjevci potrebni Crkvi u mjeri u kojoj živimo svoj identitet. Provincije koje nas okružuju ponudile su nam pomoć, a odabir je pao na zagrebačku provinciju”, objasnio je provincijal Šanko te dodao kako odluka nije donesena ishitreno,  već je svijest o tome da su potrebni pomoći dugo sazrijevala. Odluke su, dodao je, donesene nakon dugotrajnih razgovora s braćom i dva referenduma.

U procesu prestrukturiranja pomaže i generalni delegat tog procesa fra Domagoj Runje koji je rekao kako provincija mora imati najmanje 40 članova da bi bila samostalna u donošenju odluka vezanih za zajednicu i svakodnevni život. Kustodije, pak, imaju manji broj članova. „Kako bi jedna zajednica bila kustodija, mora imati najmanje 25 članova. Kustodija može biti i neovisna, ali u ovom slučaju će biti ovisna. Zbog manjka vlastitog kapaciteta u donošenju odluka ima pomoć od provincije o kojoj ovisi”, objasnio je generalni delegat u procesu prestrukturiranja.

Provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu Krišto istaknuo je kako su sretni kada dobiju novu braću, ali i kako je za njih ovo novi izazov. „Ova nova stvarnost pred nas stavlja pitanje kako mi živimo i djelujemo, a kako će sve dalje biti, puštamo Duhu Svetom”, rekao je provincijal Krišto, dodajući da je ovaj proces prestrukturiranja prijedlog o čijem će konačnom obliku odlučiti general Reda.

Franjevci su i dalje najbrojniji red u Hrvatskoj koji, za razliku od ostalih redovničkih zajednica, ima više od jedne provincije.

Što je još rečeno u emisiji možete pročitati OVDJE.