Caritas Zagrebačke nadbiskupije dugi niz godina obiteljima s bolesnim članovima pomaže posudbom bolesničkih kreveta, pelena za odrasle, invalidskih kolica i drugih pomagala, a otvaranjem Posudionice u uredu u Dubravi građanima je ovu uslugu učinio dostupnijom.

Samo tijekom 2020. godine ovim oblikom pomoći zagrebačkog Caritasa obuhvaćene su 234 obitelji koje kod kuće njeguju bolesnog člana. Tako je na korištenje ustupljeno 68 bolesničkih kreveta, 28 invalidskih kolica, 21 hodalica, 17 princeza, 5 pari štaka te je pružena pomoć u pelenama za 64 obitelji te pomoć u drugim ortopedskim pomagalima za 31 korisnika.

Do sada se preuzimanje bolesničkih kreveta i drugih pomagala odvijalo Caritasovom skladištu u Rakitju, koje je dislocirano, što je korisnicima ove usluge predstavljalo poteškoću. Kako bi izišao ususret potrebama građana, 1. srpnja ove godine Caritas Zagrebačke nadbiskupije otvorio je Posudionicu ortopedskih pomagala na adresi Avenija Dubrava 218 u Zagrebu. Kontakti Posudionice su 01 29 29 541 i posudionica@czn.hr.

Svi koji su u potrebi za bolesničkim krevetom, invalidskim kolicima, hodalicom ili drugim pomagalima za skrb o bolesnicima, zamolbu bi trebali poslati Socijalnoj službi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije faksom na broj (01) 4852 864 ili e-mailom na adresu socijalna.sluzba1@czn.hr i socijalna.sluzba2@czn.hr. Uz zamolbu potrebno je priložiti i presliku medicinskog dokumenta iz kojega je vidljiva opravdanost potrebe za traženim pomagalom.

Pomagala će se moći preuzimati utorkom i četvrtkom, od 8:00 do 16:00 sati.