Zagrebački nadbiskup i metropolit kardinal Josip Bozanić, moderator sudova, otvorio je u srijedu 14. ožujka u Velikoj dvorani Nadbiskupskoga duhovnog stola u Zagrebu sudsku godinu 2012. za Međubiskupijski sud prvoga stupnja i Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu.

KardinalFoto: IKA
Na otvorenju su sudjelovali vojni ordinarij Juraj Jezerinac, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, doc. dr. Nenad Malović, delegat prof. dr. Josipa Oslića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, djelatnici i vanjski suradnici Međubiskupijskih sudova te drugi gosti.

U pozdravu je sudski vikar dr. Josip Šalković istaknuo da čin otvaranja sudske godine u sebi uvijek donosi plod zajedništva, koji nije samo društvene naravi nego teološke, sakramentalne sjedinjenosti i pripadnosti. Na početku braka, kao i na početku sudskoga preslušanja, stoji Riječ Božja. Vjernost Riječi Božjoj pridonosi da uočimo kako je institucija braka danas izložena napadu suvremenog mentaliteta s mnogo aspekata.

Kardinal Bozanić govorio je o zaručnicima, o našim mladima, koje Bog poziva u brak te je istaknuo da “za zaručnike nema ni jedne veće radosti u sadašnjosti niti nade u budućnosti kao što je to Učitelj, Krist Gospodin. On je svojom prisutnošću donio blagoslov i radost svadbi u Kani Galilejskoj učinivši vino od vode, predoznačujući tako čas novog i vječnog saveza. Krist Gospodin Spasitelj ljudi daje se za zaručnika Crkvi, ispunjajući savez s njom u svom vazmenom otajstvu”. Danas se vrijeme “hodanja” mladića i djevojaka produžuje i traje više godina, pa možemo govoriti o “produženom zaručništvu”. Sam čin slavlja zaruka, razmjena prstenja, kao da je nestao ili u “produženom zaručništvu” ne donosi ništa novo. “Produženo zaručništvo” danas poprima karakteristike pravoga bračnog života, sve se više shvaća kao “privatna stvar zaručnika” na koju Crkva, društvo, njihove primarne obitelji ne mogu i ne trebaju imati posebnog utjecaja. Moramo, nažalost, ustanoviti da se u tom kontekstu pojavljuje općenita kriza bračnih i obiteljskih vrednota, pogrešno shvaćanje slobode, odbijanje preuzimanja obveza, slobodno poimanje spolnosti koja se tek općenito veže uz ljubav i vjernost. No, uza sve to raduje i ohrabruje što ima onih mladića i djevojaka koji upravo u tom razdoblju rastu u međusobnoj odgovornosti i ljubavi, žive sakramentalnim životom te razmišljaju nad Božjim pozivom života u braku, milošću i zadaćama toga životnog razdoblja. “Velebna tišina” mladih u dubokoj molitvi na bdjenju sa Svetim Ocem na Trgu bana Jelačića prošle godine znak je da mladi žele da ih Učitelj, Gospodin Isus uvijek prati, zove živjeti u pouzdanju i nadi te da mu dopuštaju da ih povede u Božje visine. Zaručništvo bi trebalo postati vrijeme rasta, odgovornosti i milosti, istaknuo je kardinal Bozanić. Pozvao je službenike suda da tijekom parnice o ništavosti ženidbe budu pozorni kad istražuju razdoblje zaručništva, da postupaju s osjećajem istinskog poštovanja glede istine o ženidbenom i procesnom kanonskom pravu nastojeći pritom primjereno ostvarivati jedinstvo u disciplini koje je suštinski aspekt jedinstva Crkve i poklada vjere. Na kraju nagovora kardinal je svečano proglasio sudsku godinu 2012. otvorenom.

U svrhu cjeloživotne formacije djelatnika sudova, na temu “Utvrđivanje slobodnog stanja zaručnika pripadnika latinske Crkve i pravoslavnih Crkava” govorio je mr. Ivica Ivanković Radak, svećenik Subotičke biskupije, doktorand kanonskog prava na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu. Skrenuo je pozornost na važnost dobre priprave zaručnika za ženidbu. U sklopu priprave potrebno je obaviti i sve potrebne izvide da bi ženidba bila sklopljena valjano i dopušteno, napose kada je riječ o mješovitim ženidbama. Osvrnuo se i na konkretne slučajeve koji se odnose na utvrđivanje slobodnoga stanja pravoslavnog zaručnika koji je već prije bio sklopio jednu ženidbu. Prema novoj odredbi, ukoliko je riječ samo o civilnoj ženidbi, dovoljno je da sam župnik utvrdi slobodno stanje pravoslavnog zaručnika, a ne više sud, kako je prije bilo određeno.

Izvještaj o radu Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu podnio je sudski vikar dr. Josip Šalković. U sudskoj godini 2011. zaprimljeno je 46 tužbi i 8 pisanih upita, a 112 osoba došlo je na informativni razgovor u svrhu podnošenja tužbe. Doneseno je 9 odluka o odbacivanju tužbe. Nadalje, u sudskoj godini 2011. doneseno je 57 presuda u parnicama proglašenja ništavosti ženidbe, a od toga je u 14 parnica utvrđena ništavost ženidbe. U sudskoj godini 2011. u sjedište suda u Zagrebu i u podružnicu suda u Đakovu bile su pozvane 572 osobe. Dr. Šalković iznio je i probleme koji se pojavljuju u dokaznom dijelu postupka, napose kad se dio dokaza nalazi u ustanovama RH, koje se ponekad ogluše na zahtjev stranaka i suda za dostavom dokaza. Istaknuo je da je i u 2011. vrlo dobro i uspješno djelovala podružnica suda u Đakovu, koju vodi dr. Nikola Škalabrin i čiji su djelatnici iznijeli prijedlog uspostave metropolijskoga suda u Đakovu.

Izvještaj o radu Međubiskupijskog prizivnoga suda u Zagrebu podnio je predsjednik suda fra dr. Ratko Radišić. Izvijestio je da su na početku 2011. u tijeku bile 2 parnice proglašenja ništavosti ženidbe, a tijekom godine ih je zaprimljeno još 38 te da je sud u novu sudsku godinu 2012. ušao s 9 neriješenih parnica. Od 27 parnica riješenih tijekom prošle godine u njih 16 je odlukom potvrđena presuda kojom je utvrđena ništavost ženidbe na prvostupanjskome sudu. Sud je zaprimio 11 priziva na negativne prvostupanjske presude te je nakon provedenog redovitog postupka u jednoj od njih prizivni sud utvrdio ništavost ženidbe.

Mr. Stjepan Večković, promicatelj pravde, u skladu sa službom u zaštiti javnoga dobra, dobra Crkve, u izvještaju za sudsku godinu 2011. istaknuo je da se s 31. prosincem 2011. u fazi istražnog i dokaznog postupka na prvostupanjskome Sudu nalazilo 146 neriješenih parnica, iz čega je vidljivo da broj neriješenih predmeta iz godine u godinu opada i da se time smanjuje rok rješavanja parnica što je svakako jedan pozitivan aspekt u radu prvostupanjskoga suda. Promicatelj pravde istaknuo je potrebu uspostavljanja ureda pri sudu za pravnu pomoć. Predstavio je i novoga djelatnika prvostupanjskoga suda dipl. teol. Marija Pintarića, laika, koji obnaša službu bilježnika.

Na kraju svečanog čina, kardinal Bozanić dodijelio je priznanje i medalju hrvatskih blaženika – blaženog Alojzija Stepinca i blaženog Augustina Kažotića – za dugogodišnji i predan rad na crkvenom sudu mons. dr. Stjepanu Kožulu, objavljeno je na internetskim stranicama Zagrebačke nadbiskupije.(ika/bitno.net)