Radovi na obnovi oplošja samostanske crkve sv. Dominika u Dubrovniku završeni su krajem srpnja 2021. godine. Priprema dokumentacije i snimka postojećeg stanja građevine potrajala nešto duže od dvije godine dok su radovi na oplošju trajali deset mjeseci, objavljeno je na mrežnoj stranici dominikanci.hr.

Građevinski radovi uključivali su konstruktivnu (asezmičku) sanaciju – injektiranje istočnog i južnog zida crkve te učvršćivanje krovne konstrukcije, otucanje fuga, čišćenje pročelja, tretiranje – hidrofobiranje, fugiranje, sanacija postojećih drvenih otvora na južnom pročelju te sanacija kamenih igala i infera (željezne rešetke) na istočnom pročelju.

U sklopu restauratorskih radova učinjeni su zahvati na okulusima zapadnog i istočnog pročelja, na slijepim arkadama, na južnom portalu ulaza u crkvu, te okvirima otvora na zapadnom pročelju, monoforama istočnog pročelja i inferima. Restauriran je veliki vitraj Sv. Dominik i BD Marija sa braćom i sestrama dominikancima na zapadnom pročelju crkve. Vitraj je u potpunosti demontiran i nakon restauracije ponovno vraćen na svoje mjesto.

Izvedeni su i građevinski radovi na Sv. Sebastijanu: otucanje fuga, čišćenje pročelja, tretiranje – hidrofobiranje, fugiranje, sanacija kamenih igala, sanacija infera, zamjena prozora te restauratorski radovi na okulusima. Zamijenjeni su prozori u sakristiji i Kapitulu samostana što gledaju na istočnu fasadu samostanskog kompleksa.

Time je završila prva faza obnove samostanske crkve Sv. Dominika. Uskoro započinje uređenje unutrašnjosti crkve i sakristije odnosno druga faza obnove samostanske crkve.